Van het bestuur, december 2016

Hand in Hand, Van de Bestuurstafel Logo

Elke maand verschijnt in het officiële Feyenoord Magazine van de Feyenoord Supportersvereniging: Hand in Hand dit artikel. Hier brengen wij de leden van de FSV op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Stuurgroep op de Stip

Op 24 oktober vond een bijeenkomst plaats met de naam Stuurgroep op de Stip. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Gemeente Rotterdam. Zij hebben zich opgeworpen om deel te nemen aan een pilot van de KNVB. Deze pilot moet eraan bijdragen dat in 2020 voetbal meer toegankelijk, veilig en gastvrij is en wedstrijden in een goede ambiance worden afgewerkt. De vereniging is door de gemeente gevraagd deel te nemen aan de organisatie van de bijeenkomst. Bij de organisatie waren meer partijen betrokken, namelijk de Politie, directie Veiligheid, het Openbaar Ministerie en Feyenoord/Stadion. De inschrijving was vrij, uiteindelijk kwamen er zo’n 80 supporters, waaronder een deel van de Feyenoord Supportersraad. De club werd vertegenwoordigd door de directie. De presentatie van de avond lag in handen van Jan-Dirk Stouten.

De bijeenkomst werd gefaciliteerd door Buzzmaster, iedereen kon reageren op stellingen of vrije teksten invoeren via de smartphone. De avond begon met een aantal stellingen, onder andere over vuurwerk. Hieruit bleek dat de aanwezigen vinden dat vuurwerk thuishoort in de voetbal cultuur, maar als dit niet mogelijk is door regelgeving er gezocht moet worden naar oplossingen, waarin dit gereguleerd en professioneel wordt geregeld en hier ook vergunning voor wordt verkregen. Bij de stellingen was de sfeer goed. Veel supporters gaven aan te hopen dat Feyenoord in de Kuip kan blijven voetballen, de clubcultuur behouden blijft en dat de unieke sfeer behouden blijft. Op de vraag of hooligans harder moeten worden aangepakt was de respons uit de zaal argwanend. Een hoop supporters zijn bang dat de goedwillende supporter vooral de dupe zal zijn.

In het tweede deel van de avond werd er een discussie gevoerd tussen de aanwezigen in de zaal en een aantal personen die allen een verantwoordelijkheid hebben in wedstrijdorganisatie: Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam), Eric Gudde (Feyenoord), Frank Paauw (Korpschef Politie Rotterdam-Rijnmond), Marc van Nimwegen (hoofdofficier), André Vervooren (Directie Veiligheid) Jan van Merwijk (directeur Stadion Feijenoord) en Wim van Merkensteijn (voorzitter Feyenoord Supportersvereniging). Bij de discussie was de sfeer toch duidelijk een stuk minder vriendelijk dan zoals deze begon. Diverse supporters zijn niet tevreden over hoe de club omgaat met haar achterban. Wat hierin wederom naar voren kwam zijn de afspraken van 15 december 2013. Hierin maakten supporters en club een aantal afspraken. De supporters zijn nog altijd in afwachting van invulling daarvan.

De slechte verhouding tussen Feyenoord en het fanatiekere deel van de achterban kwam deze avond duidelijk weer aan de oppervlakte. Dit is iets dat burgemeester Aboutaleb zeer vervelend vindt. Hij roept dan ook de club op om weer in gesprek te gaan met hun fanatieke achterban en invulling te geven aan de gemaakte afspraken. Genormaliseerde verhoudingen schelen hem politie-inzet, maar zijn ook een voorwaarde om stappen te kunnen zetten bij de realisatie van een nieuw stadion.

De burgemeester vindt dat Feyenoord niet langer moet treuzelen om de verhoudingen langer te laten zijn zoals nu het geval is. Hij gaf aan in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw bij elkaar te willen komen en hierover verder te spreken.


Staan op de trappen

Onlangs heeft de club gesproken met een delegatie van supporters van vak S over het staan op de trappen. In het overleg is gesproken over de reden waarom men graag op de trappen staat. Deels is het een ingesleten traditie die jarenlang gedoogd is, maar ook zijn sommige vakken tijdens sommige wedstrijden vol. Dit komt doordat er meer supporters op het vak komen dan er plaats voor is. De club heeft beloofd serieus onderzoek te doen naar de realisatie van staanplaatsen, om de wens van de supporters in te willigen. Bij het overleg waren nog geen vertegenwoordigers van de supportersvereniging(en) aanwezig. Met de club is afgesproken dat wij aanhaken voor het vervolg van het traject.


Fusie met Vereeniging de Feijenoorder

Momenteel ronden we het formele deel van de fusie af. Zo moeten de nieuwe statuten, het fusieplan en de notulen van de gehouden BALV’s worden gedeponeerd bij de notaris. Volgende stappen die we gaan zetten zijn een nieuw logo en huisstijl. Ook worden websites en social media accounts binnenkort samengevoegd. En ook moet er een beleidsplan komen. Hierin wordt onze missie, visie en strategie beschreven. Dat geeft houvast aan bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers, iedereen weet daarmee wat onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken.


Supportersreizen

fb_img_1478185218048Odessa
Naar alle drie de Europese uitwedstrijden heeft de supportersvereniging een reis georganiseerd. Naar Istanboel hadden wij een aantal stoelen op een lijnvlucht beschikbaar met een overnachting. Voor de reizen naar Odessa en Manchester hebben wij een eigen vliegtuig gereserveerd, zoals we dit eerder ook naar Rome deden.

Wij denken dat we met het aanbieden van supportersreizen een meerwaarde bieden voor supporters. Wij zijn de enige partij die dagcharters kan bieden, mits we verwachten dat we het vliegtuig in voldoende mate kunnen vullen.


Feyenoord Supportersraad

De FSV heeft onlangs afgesproken met de raadsleden dat ze meer en frequenter om tafel te gaan en te praten over de gang van zaken rondom de club. Dit doen we om hun kennisniveau te verhogen en bij hen het gevoel van betrokkenheid te verbeteren. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen is hier direct invulling aan gegeven.
Momenteel wordt er geworven op de vijf vrijgekomen plekken in te vullen. Er zijn tientallen reacties binnengekomen van geïnteresseerde supporters.


Supporterscollectief Nederland

Supporterscollectief logo

Zondag 13 november was een bijeenkomst van Supporterscollectief Nederland in het supportershome van Vitesse. Ook onze vereniging was hierbij vertegenwoordigd. Er werd een presentatie gegeven over veilig, gastvrij en toegankelijk voetbal. Ook hebben de supportercoördinatoren van NAC en Vitesse hun visie op supportersbeleid gegeven. Bij het komende congres in maart moet een bestuur worden gevormd zodat het supporterscollectief echt een formele entiteit kan oprichten.

De Feyenoord Supportersvereniging is een van de initiatiefnemers van dit collectief. Het Supporterscollectief Nederland behartigt de belangen van alle voetbalsupporters in Nederland. Het doel is dat elke supporter, van fanatiek tot iemand die incidenteel een wedstrijd bezoekt, het voetbal kan beleven op de manier die hij/zij wil.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Wordt lid van de Feyenoord Supportersvereniging!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”http://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2017/01/HiH-4_bestuurstafel.pdf”]Hand in Hand, december 2016 – Van de bestuurstafel![/button]

FSV De Feijenoorder met Feyenoord in gesprek over prijs uitwedstrijden

In de loop der jaren is het bezoek aan uitwedstrijden niet gemakkelijker geworden. Wie een kaart koopt voor het uitvak is vaak verplicht middels zogenaamd combi-vervoer richting de tegenstander te reizen. FSV De Feijenoorder is tegen combi-regelingen maar het blijkt telkens weer lastig om partijen zo ver te krijgen om tot versoepeling over te gaan. De uitwedstrijd tegen N.E.C. is daar een voorbeeld van. Ondanks dat supporters in het stadion door elkaar heen zitten bleek een vrij vervoer regime nog een brug te ver.

Opstappen voor verplicht vervoer kan in Rotterdam bij onze mooie Kuip maar ook vaak vanaf een opstappplaats in de regio. Onlangs werden de prijzen gepubliceerd voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat was in eerste aanleg 52,80 euro wanneer je opstapt in Rotterdam en 46,05 euro wanneer je dat doet vanuit Deventer.

go-ahead-eagles

Op onze Facebook pagina hebben we direct aangegeven dit met de club te gaan bespreken. Feyenoord heeft de prijs voor deze wedstrijd inmiddels met 6,40 euro verlaagd maar dat is voor FSV De Feijenoorder geen reden geweest om dit onderwerp niet alsnog bespreekbaar te maken. We vinden het belangrijk dat het bezoek van uitwedstrijden voor iedereen toegankelijk blijft.

De kosten bij het bezoek aan een uitwedstrijd bestaan uit meer dan alleen de kaartprijs. Je betaalt als supporter bijvoorbeeld ook voor de begeleiding, het vervoer, voorzieningen op de opstapplaats en het verplichte calamiteitenfonds. Zie bovenstaande afbeelding als voorbeeld.

Het beleid van Feyenoord is nu om alle kosten door te berekenen aan de supporters. We willen met de club kijken of de kosten omlaag kunnen worden gebracht. Ook willen we vragen of de club genegen is sommige kosten niet of verminderd door te belasten. Kosten verlagen kan door afspraken te maken over de kaartprijs. Dat wordt geregeld door onze tegenstanders aangeboden maar is iets waar Feyenoord tot op heden niet aan mee wil werken. Meer daarover lees je hier.

Andere dingen waar we naar kunnen kijken zijn de kosten voor het busvervoer, de begeleiding en de voorzieningen op de opstapplaats. De kosten voor het busvervoer zijn wel heel erg hoog. FSV de Feijenoorder denkt dat dit goedkoper moet kunnen tegen dezelfde kwaltiteit en betrouwbaarheid. Hetzelfde geldt voor de begeleidingskosten, dat zou ook goedkoper moeten kunnen. We hebben ook aan supportersverenigingen van andere clubs gevraagd hoe dit bij hen geregeld is, zij bevestigen het beeld dat wij hebben.

Feyenoord heeft aangegeven open te staan voor een gesprek en met de Supportersvereniging uit te zoeken hoe het zit en wat er mogelijk is. Een eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, er volgen nog een of meer gesprekken. Zodra we nieuws hebben delen we dat!

Uitnodiging Stuurgroep op de Stip

De gemeente Rotterdam wil graag met supporters om de tafel om van gedachten wisselen over het bezoek van wedstrijden van Feyenoord. Er is ruimte voor een flink aantal supporters, maar wel een maximaal aantal deelnemers. Dus wil je meedenken. Geef je dan op door een mail te sturen met de gevraagde gegevens.

Uitnodiging:

Feyenoord zit in het hart van vele Rotterdammers. Een groot aantal supporters bezoekt trouw de wedstrijden.

Voetbalwedstrijden worden omringd door verschillende maatregelen. De gemeente
Rotterdam wil samen met u als supporter het voetbal toegankelijk, gastvrij en veilig
maken. Ik nodig u daarom uit voor de bijeenkomst “Stuurgroep op de Stip”. Deze
bijeenkomst vindt plaats op:

Maandag 24 oktober 2016 in de Kuip, Maasgebouw (2e etage)

  • 18.30 uur Inloop (lichte maaltijd)
  • 19.30 uur Start bijeenkomst
  • 21.30 uur Einde bijeenkomst

De politiechef, de hoofdofficier van justitie, de directie van Feyenoord, leden van he bestuur van de FSV en FSR zijn dan ook aanwezig. Ik hoop samen met u deze uitdaging aan te gaan en reken op uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Ahmed Aboutaleb

Let op! Dit is een interactieve bijeenkomst waarbij u uw opgeladen smartphone
nodig heeft.

Aanmelden U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst via supportersbco@rotterdam.nl tot 20 oktober. Maximaal 100 personen kunnen zich aanmelden. Graag bij de aanmelding, uw naam, emailadres, geslacht, geboortejaar en vak vermelden.

Staanplaatsen in Kuip

De discussie over staan en staanplaatsen in De Kuip speelt de afgelopen periode weer erg op de voorgrond. Vanuit de Feyenoord Supportersvereniging (FSV) zijn de afgelopen jaren al eerder initiatieven gestart om hierover samen met de club en diverse andere partijen het gesprek aan te gaan. Natuurlijk onderbouwd met meerdere voorbeelden naar staanplaatsen in moderne stadions in Nederland en Duitsland. De FSV vindt dat staan mogelijk moet zijn zolang er onderling tussen alle betrokken partijen duidelijke afspraken bestaan.

Ook in de afgelopen periode zocht het bestuur actief contact met Feyenoord om dit gesprek, samen met andere partijen zoals politie, gemeente en KNVB, nieuw leven in te blazen. Feyenoord is nog niet op onze uitnodiging ingegaan.

Wel gaat de club in gesprek met enkele supporters die op vak S staan en daar de afgelopen weken in aanvaring kwamen met stewards. Dit als gevolg van het nieuwe optreden van Feyenoord rond het handhaven van de eigen regels. Daarbij lijkt het alleen om deze problematiek te gaan en niet over een structurele oplossing. Wij vinden het belangrijk dat de discussie met alle betrokken partijen plaatsvindt.

Fusie is een feit

Woensdagavond 12 oktober vond op Varkenoord de tweede Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) plaats. Hierbij vroeg het bestuur van de Feyenoord Supportersvereniging haar leden opnieuw in te stemmen met de voorgenomen fusie met Vereeniging de Feijenoorder en de daarmee samenhangende wijzigingen in de statuten. Een tweede BALV was noodzakelijk, omdat bij de eerste BALV op 5 oktober niet de benodigde opkomst was.

In totaal zijn er – inclusief machtigingen – 49 stemmen uitgebracht. 37 supporters stemden in met de fusie en de statutenwijziging, 12 waren hier op tegen. Hiermee is de benodigde meerderheid van twee derde van de stemmen behaald. De uitslag betekent dat de leden formeel hebben ingestemd met de fusie en de statutenwijziging. Eerder op de avond werd op de tweede BALV van Vereeniging De Feijenoorder ook ingestemd met het voornemen om als één vereniging door het leven te gaan.

 

Bovenstaande betekent dat de fusie van de twee verenigingen een feit is. Meer inhoudelijke informatie maken we binnenkort bekend via onze websites.

 

We danken de leden die de moeite hebben genomen naar de vergaderingen te komen

Van de Bestuurstafel, Oktober

Hand in Hand, Van de Bestuurstafel Logo

Elke maand verschijnt in het officiële Feyenoord Magazine van de Feyenoord Supportersvereniging: Hand in Hand dit artikel. Hier brengen wij de leden van de FSV op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

FSV stelt schriftelijk vragen aan Feyenoord City

Op 7 augustus hebben wij – zoals vorige maand op deze plek te lezen viel – de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte gesteld van onze rol bij het stadionproces. Dat is vervolgens buiten de vereniging om in de media beland. Het team van Feyenoord City was daar niet blij mee. We hebben hen in een gesprek op 18 augustus uitgelegd waarom we de gemeenteraad hebben geïnformeerd. Dit was omdat er andere verhalen over onze betrokkenheid in de rondte gingen dan hoe wij die ervaren. En wij vonden bijvoorbeeld dat we te veel informatie uit de media moeten vernemen. Naar aanleiding van dit gesprek hebben we een aanvullend document uit april 2016 ontvangen dat de keuze voor nieuwbouw en de gekozen locatie moet onderbouwen. De onderbouwing in dit document is niet van dien aard dat duidelijk wordt waarom renovatie geen optie is en de nu gekozen locatie de beste is. Op 14 september zou een vervolggesprek plaatsvinden om hier dieper op in te gaan maar dit gesprek werd afgezegd. Inmiddels ligt er bij het team van Feyenoord City een document met vragen. Daar wordt nu naar gekeken waarna een vervolgafspraak zal volgen. Het stellen van vragen helpt ons om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de plannen en gemaakte keuzes. Dat vinden we belangrijk omdat de gebieds- en stadionplannen een essentieel onderdeel uitmaken van de toekomst van Feyenoord.


Geen sfeeractie in Almelo

Feyenoord wist de volle buit mee te nemen uit Almelo op 21 augustus. Dat was goed nieuws voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. Minder positief was de opstelling van de lokale autoriteiten ten opzichte van een geplande sfeeractie. De sfeeractie bestond uit het meenemen van 400 vlaggen, gelijk aan de vlaggen die zijn gebruikt bij de bekerfinale. Vanuit Almelo (inclusief club) liet men weten dat de actie is afgekeurd vanwege “slechte ervaringen in het verleden met andere clubs”. Op de vraag om daarvan voorbeelden aan te dragen kwam geen antwoord. Feyenoord en haar supporters hebben zich in Almelo de afgelopen jaren keurig gedragen. Het weigeren van deze sfeeractie lijkt dan ook willekeur en we baalden er behoorlijk van. Zonde dat men in Almelo geen positieve sfeer wil realiseren. Uiteindelijk kregen we op zaterdag om 11.00u opeens alsnog eenzijdig ‘toestemming’ voor de oorspronkelijk aangevraagde actie. Vanwege het korte tijdsbestek tot de wedstrijd kon het sfeerteam de actie niet meer naar behoren organiseren. Overigens waardeerden we de moeite die Feyenoord heeft genomen richting de autoriteiten in Almelo.


Vraagtekens rond de maatregelen rondom de Europese wedstrijden


image

Zo’n vier maal per jaar spreekt het bestuur met de directie van Feyenoord. Zo ook op 22 augustus. De club heeft ons deze avond onder andere uitgelegd waarom ze maatregelen hebben genomen rondom de Europese thuiswedstrijden. Ze hebben ook verteld wat volgens hen de gevolgen en risico´s zijn in het geval dat er toch iets misgaat. Wij hebben daar geen enkele stem in gehad, het is aan ons medegedeeld. Later gaf burgemeester Aboutaleb aan ook niet betrokken te zijn geweest. Ook werden op het laatste moment de netten aan de Olympiazijde verwijderd om een goede televisieregistratie mogelijk te maken. Onderstaand herhalen we het belangrijkste deel van het standpunt dat we hierover hebben ingenomen en op onze website hebben gepubliceerd. De Feyenoord Supportersvereniging wil niets liever dan dat de wedstrijden onder normale omstandigheden worden gespeeld. Het verleden heeft geleerd dat een klein deel van de ‘supporters’ maar niet wil begrijpen dat zaken als het gooien van voorwerpen op het veld niet thuishoren in een voetbalstadion. Het is van groot belang dat eenieder zich dit realiseert. Is het pakket aan maatregelen buitenproportioneel? Wat ons betreft wel. Het aanbrengen van tien meter hoge netten in combinatie met lege parterretribunes vinden wij dubbelop. Het aanbrengen van netten is immers al een maatregel die er voor moet zorgen dat er geen voorwerpen op het veld komen. We zouden het begrijpen als Feyenoord op de parterres de kaarten zou scannen en extra stewards in zou zetten. Bovendien bestaan de parterretribunes uit goedkopere plaatsen dan de plekken op de eerste ring. Nu worden duizenden supporters niet alleen benadeeld dat ze niet op hun ‘eigen’ vak plaats kunnen nemen, maar moeten ze ook nog eens meer gaan betalen. We hopen dat er binnen niet al te lange termijn weer onder normale omstandigheden Europese wedstrijden in De Kuip kunnen worden gespeeld. Het viel ons op dat veel vakken uiteindelijk alsnog erg vol of soms zelfs te vol waren. Ook bleek het optreden van de stewardorganisatie niet overal even effectief.


Gesprek met commissarissen

Op 23 augustus hebben twee bestuursleden gesproken met commissaris William Bontes en president-commissaris Gerard Hoetmer. Aanleiding was een briefwisseling over de in december 2013 gemaakte afspraken over het betrekken van supporters. Deze afspraak is inmiddels 1000 dagen geleden gemaakt maar van een juiste invulling is helaas geen sprake. Het idee achter deze afspraken is vanuit zowel club als supporters om partijen op een geborgde, structurele en bestendige wijze tot elkaar te brengen. Dat is belangrijk omdat dit een optimalere samenwerking mogelijk maakt. Dat helpt de club ingewikkelde dossiers zoals bijvoorbeeld die rondom de Europese wedstrijden beter aan te vliegen. Uiteindelijk hebben we mede ingegeven door de op dat moment net aangekondigde maatregelen bij de Europese wedstrijden over een aantal dan actuele onderwerpen gesproken.


BINGO!

Op 2 september vond er wederom een 1908Bingo plaats op Varkenoord. Hierbij vielen mooie Feyenoord-prijzen én een geldbedrag van €400 te winnen. Net als bij de vorige Bingo in het weekend van de bekerfinale tegen Utrecht bleef het tot ver na afloop reuze gezellig. Leden van de Feyenoord Supportersvereniging kregen dit maal op vertoon van hun ledenpas een extra bingokaart.


Supporterscollectief Nederland komt in actie

Supporterscollectief logo

Zondag 4 september was de eerste officiële bijeenkomst van Supporterscollectief Nederland. Ruim 40 supporters van verschillende clubs uit zowel de Eredivisie als de eerste divisie waren hierbij aanwezig. De Feyenoord Supportersvereniging en Vereeniging De Feijenoorder waren met een bestuurslid vertegenwoordigd. De bijeenkomst met als doel kennis te maken en met elkaar te bespreken wat we van een collectief verwachten is als erg positief ervaren. De Feyenoord Supportersvereniging is een van de initiatiefnemers van dit collectief. Het Supporterscollectief Nederland behartigt de belangen van alle voetbalsupporters in Nederland. Het doel is dat elke supporter, van fanatiek tot iemand die incidenteel een wedstrijd bezoekt, het voetbal kan beleven op de manier die hij/zij wil. Het Supporterscollectief staat boven alle clubs en zal zoveel mogelijk handelen uit de naam van ‘de voetbalsupporter’. Een van de eerste aandachtspunten zal het beleid rondom uitwedstrijden zijn. Dit werd door de meeste verenigingen als verbeterkans aangedragen. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over een vaste kaartprijs bij uitwedstrijden. Ook vinden betrokkenen dat gewerkt moet worden aan de beeldvorming over voetbalsupporters.


Hand in Hand met de Supporters van NEC

In lijn met het bovenstaande over Supporterscollectief Nederland hebben wij met onze collega’s van Supportersvereniging NEC gesproken over de onderlinge wedstrijden. Op 6 september hebben we onderstaand bericht op onze website gezet: De Feyenoord Supportersvereniging en Supportersvereniging NEC slaan de handen ineen om het bezoek van de onderlinge wedstrijden zo prettig mogelijk te maken. Het doel is het kunnen bezoeken van de wedstrijden zonder overbodige vervoersregimes en met wederzijds respect voor beide supportersgroepen. Dit is daarbij een mooie stap in de goede richting. De wedstrijden in de Goffert kennen op supportersgebied al een hele geschiedenis. Van het ter beschikking stellen van de hele Westtribune achter de goal tot een buscombi met strenge ID- en kaartcontrole in de thuisvakken. Van deze laatste maatregel waren beide clubs de verliezer omdat dit zorgde voor een Goffert met veel lege zitplaatsen terwijl deze wedstrijd uitverkocht hoort te zijn. Bij de laatste wedstrijd in De Goffert is een eerste stap gemaakt waarbij op de Westtribune naast het uitvak extra kaarten ter beschikking werden gesteld voor de Feyenoord-supporters. Hier zaten uitsupporters met ook bekende stewards/beveiligers als afscheiding tussen de NEC-supporters. Deze pilot is naar beider tevredenheid verlopen. Verbeterpunten waren er zeker over bijvoorbeeld de rol van de stewards en de wijze waarop zij zich moeten aanpassen in de Goffert. Ook was het voor de NEC-supporters wennen aan de luid aanwezige Feyenoorders. Zowel vooraf als achteraf hebben de supportersverenigingen met elkaar contact gehad over de regeling. Een afvaardiging van de FSV is zelfs nog naar Nijmegen gekomen om de wedstrijd uitgebreid te evalueren. Beide verenigingen zijn voor voortzetting van deze manier van wedstrijdbezoeken en als volgende stap pleiten wij voor een vrij vervoersregime van de Feyenoord-supporters. Anderzijds voor de NEC-supporters die naar Rotterdam reizen, wordt ook gepleit voor vrij vervoer en zo weinig mogelijk zichtbelemmerende maatregels zoals netten voor het vak. Tot slot zullen we beide clubs verzoeken bij de onderlinge wedstrijden een vaste kaartprijs voor de uitvakken af te spreken. Een bezoekje aan De Kuip is kostbaar en ook voor de Feyenoord-supporter zijn de uitwedstrijden door alle bijkomende kosten al duur genoeg. Feyenoord heeft ons na publicatie laten weten dat de club niet mee gaat in het verzoek van de supportersverenigingen om wat aan de hoge kaartprijzen te doen. Dat vinden we jammer, uitwedstrijden zijn al duur genoeg.


FEYENOORD – MANCHESTER UNITED

image

Op moment van schrijven staat Feyenoord bovenaan in de Eredivisie en zitten de geweldige wedstrijden tegen Manchester United en PSV nog vers in het geheugen. Wie voorgaande leest zou het bijna vergeten maar er wordt ook nog gewoon gevoetbald. En hoe! Thuis winnen tegen een club uit de absolute wereldtop. Geweldig! Dat neemt echt niemand ons meer af. Op videosite DailyMotion vonden we prachtige beelden van de wedstrijd. De beelden zijn voorzien van Engelstalig commentaar en doordrenkt van lovende woorden over het ware Legioen en die prachtige Kuip! Ook het delen van dit soort filmpjes is iets wat nu met onze nieuwe website mogelijk is. Neem, mocht u dat nog niet hebben gedaan, eens een kijkje! De beelden vindt u door hier te klikken. Net zo makkelijk vindt u de beelden door te zoeken op bijvoorbeeld United of door te klikken op een bericht uit de categorie Wedstrijden en zo door te stappen.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Wordt lid van de Feyenoord Supportersvereniging!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”http://www.feyenoordnet.nl/wp-content/uploads/2016/08/bestuurstafel.pdf”]Hand in Hand, Oktober 2016 – Van de bestuurstafel![/button]

Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Woensdagavond 5 oktober vond op Varkenoord de Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) plaats waarin het bestuur van de Feyenoord Supportersvereniging haar leden vroeg in te stemmen met de voorgenomen fusie met Vereeniging de Feijenoorder en de daarmee samenhangende wijzigingen in de statuten. In totaal zijn er – inclusief machtigingen – 36 stemmen ingeleverd. 28 supporters stemden in met de fusie en de statutenwijziging, 8 waren hier op tegen.

Om de stemming geldig te laten verklaren had drie/vierde gedeelte van alle leden aanwezig moeten zijn op de vergadering. In ons geval betekent dat zo’n 11.000 leden. Uit het hierboven benoemde resultaat blijkt dat dit niet het geval is. Daarom is er op 12 oktober, ook al reeds aangekondigd in de uitnodiging voor 5 oktober, nóg een BALV, wederom om 20:00 uur. Op deze vergadering is artikel 15, lid 3 van kracht

De fusie kan pas écht in werking worden gezet als ook de leden van Vereeniging de Feijenoorder instemmen met de fusie. Ook zij hebben komende week wederom hun BALV.

Van de Bestuurstafel, September

Hand in Hand, Van de Bestuurstafel Logo

Elke maand verschijnt in het officiële Feyenoord Magazine van de Feyenoord Supportersvereniging: Hand in Hand dit artikel. Hier brengen wij de leden van de FSV op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Dirk Kuyt Foundation in zee met de FSV

Op 24 juni hield de Dirk Kuyt Foundation een haringparty voor medewerkers, sponsors en partners. Ook een vertegenwoordiging van ons bestuur was afgereisd naar Katwijk om hierbij aanwezig te zijn. Het is mooi om te zien hoe organisaties zich inzetten voor dit mooie maatschappelijke doel. Voor ons was het een mooie gelegenheid kennis te maken met de andere relaties van de foundation en samen met hen te kijken hoe je iets voor de foundation kunt betekenen.

Dirk Kuijt zegt daarover: “Met je bekendheid als voetballer kun je veel mensen bereiken en aan je binden. Waardoor je een evenement of goed doel makkelijker onder de aandacht kan brengen van een breder publiek. Ik kreeg dan ook regelmatig verzoeken voor goede doelen. Helaas was het niet altijd mogelijk om daar op in te gaan. Maar vanuit een persoonlijke drive en interesse wilde ik wel graag iets terugdoen voor de maatschappij. En heb toen bewust gekozen om de gehandicaptensport in Nederland te ondersteunen. Voor velen van ons is sporten namelijk vanzelfsprekend, maar voor mensen met een beperking is dit helaas niet het geval. Juist voor deze groep wil ik sportevenementen mogelijk maken, zodat zij kunnen ervaren hoe leuk sporten is. Niet alleen als fysieke inspanning, maar ook om je sociale omgeving te verbreden.”

De vereniging neemt met deze samenwerking haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Momenteel onderzoeken we met medewerkers van de Dirk Kuyt Foundation naar de bijdrage die wij als vereniging zouden kunnen leveren. Daar proberen we onze leden ook in te betrekken.

Nieuwe website voor de FSV

Op 1 juli hebben wij een nieuwe website in gebruik genomen. Wij zijn van mening dat de website overzichtelijker is en herkenbaarder als website voor en door supporters. Bovendien kunnen wij door middel van de categorieën beter invulling geven aan de online ambities die we hebben als vereniging. Heb je de nieuwe website nog niet bekeken, surf dan snel naar Feyenoordnet.nl. Wij zijn de betrokken vrijwilligers dankbaar voor de tijd die ze erin hebben gestoken om dit te realiseren. En ook gaat onze dank uit naar hostingdienstverlener Initworks, die ons hierbij intensief hebben bijgestaan.

Voetbal 2020, herstart van normalisatie

Op 7 juli en 4 augustus sprak een vertegenwoordiging van het bestuur over Voetbal 2020. Dit is een pilot van het ministerie van Veiligheid en Justitie om toegankelijk, veilig en gastvrij voetbal in een goede ambiance te bewerkstelligen. De gemeente Rotterdam vond dat zij met drie BVO’s mee moest doen aan de pilot. De gemeente heeft in eerste instantie Feyenoord gevraagd de FSV daarbij te betrekken. Feyenoord heeft ons toen gevraagd hieraan mee te doen. Vanwege onplezierige ervaringen uit het verleden en onvoldoende vertrouwen in het traject hebben wij de club hiervoor bedankt. Daarna hebben de gemeente en het OM er in een gesprek op aangedrongen toch mee te doen. Daar hebben we toen gehoor aan gegeven, mits we als afzonderlijke partij worden uitgenodigd.

Bij dit overleg waren de gemeente Rotterdam, de Politie, directie Veiligheid, het Openbaar Ministerie en Feyenoord/Stadion aanwezig. Bij de organisatie van wedstrijden zijn al deze partijen betrokken. Maar de inbreng van supporters ontbreekt daarbij en dat willen ze veranderen. Er wordt nu gewerkt aan een setting waarbij supporters input kunnen leveren hoe wedstrijden veiliger en gastvrijer georganiseerd kunnen worden. Wordt vervolgd in september met een bijeenkomst met de naam ‘Stuurgroep op de Stip’. Hierbij kunnen zo’n 120 supporters aanwezig zijn. Zij mogen reageren op stellingen die hen worden voorgehouden.

Nationale Ombudsman veegt vloer aan met optreden rond protestmars

‘Geen winnaars’ zo luidt de titel van het rapport dat de Nationale Ombudsman publiceerde op 14 juli. Op 21 februari liepen duizenden supporters mee in een ‘mars van onvrede’. Een groep supporters werd ingesloten en daarna werden 326 van hen aangehouden.

De ombudsman uit forse kritiek op het handelen van alle betrokken overheidspartijen en concludeert onder meer dat de werkwijze van politie, OM en lokaal bestuur onrechtmatig zijn. Ook de afhandeling van de (onrechtmatig) aangehouden supporters kan op forse kritiek rekenen. Als vereniging streven wij vooral gerechtigheid na voor deze aangehouden groep van 326 supporters.

Gezien de conclusies en het ontbreken van rechtmatigheid van de aanhoudingen zijn wij van mening dat het OM alle 326 zaken direct zou moeten seponeren.

Verder verlangen we dat het OM gegevens van aangehouden supporters zowel bij het OM als de politie, inclusief foto’s, vernietigd en/of verwijderd uit het voetbal volg systeem en alle andere politiesystemen.

Wij waren weliswaar niet betrokken bij de organisatie van de mars, maar hebben in de nasleep supporters bijgestaan, informatie verzameld en medewerking verleend aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman. Wij hebben hierin samen opgetrokken met Vereeniging de Feijenoorder.

De FSV op de Open dag

Op 17 juli stond de traditionele Open Dag van Feyenoord op het programma. Zoals gebruikelijk een prachtige dag voor jong en oud om kennis te maken met de selectie voor het aankomende voetbalseizoen. De aangename temperatuur en prima sfeer hielpen extra mee en maakten het een topdag.

De Feyenoord Supporters Vereniging en De Feijenoorder trokken deze dag samen op. Dat deden we met een stand waarin supporters lid konden worden, de Hand in Hand konden meenemen en de speciaal voor deze dag gemaakte Feyenoordkrant gratis konden ophalen. Verder konden kinderen weer met de grote sfeervlaggen op de foto. Het sfeerteam pakte daarnaast extra groot uit door iedereen de mogelijkheid te geven een eigen spandoek te spuiten. Onder alle ouders en kinderen bleken een aantal grote talenten verscholen te gaan en de stukken doek waren niet aan te slepen. Onze dank gaat uit naar de tientallen vrijwilligers die zich, eigenlijk zoals altijd, weer van hun beste kant lieten zien en uren in de weer zijn geweest.

Supercup in Amsterdam geweldig verlopen

Op 31 augustus werd de wedstrijd tegen PSV gespeeld om de Johan Cruijffschaal. Voor de wedstrijd vond een mooie sfeeractie plaats, welke was georganiseerd door het gezamenlijke team van onze vereniging en Vereeniging de Feijenoorder. Bij de opkomst van de spelers sierden duizenden Rotterdamse vlaggen de halfgevulde Amsterdam ArenA.
Bij deze wedstrijd heeft onze voorzitter uitvoerig gesproken met zijn collega uit Eindhoven.

 

Feyenoord belooft beterschap rond medewerking sfeeracties

Op 4 augustus sprak een afvaardiging van het bestuur met medewerkers van Feyenoord over de richtlijnen voor sfeeracties in het komende seizoen. De voorbereiding voor sfeeracties worden vaak maanden vooraf opgestart, daarom is het van belang met Feyenoord heldere afspraken te hebben wanneer er welke acties zullen plaatsvinden.

FSV doet boekje open over betrokkenheid bij Feyenoord City aan Gemeenteraad

Op 7 augustus heeft het bestuur een brief gestuurd aan de fracties van de Gemeenteraad over onze rol in het proces dat moet leiden tot een nieuw stadion. Wij hebben met individuele partijen geregeld contact, nu kozen wij ervoor om de gehele gemeenteraad te informeren. Deze brief is vervolgens in handen gekomen van de media en heeft in het Algemeen Dagblad gestaan. In de brief hebben wij hen op de hoogte gesteld hoe wij de samenwerking ervaren met Feyenoord City. Wij vinden dat we onvoldoende informatie over de vorderingen krijgen en te weinig worden betrokken in het proces. Feyenoord heeft (in de media) gereageerd dat ze nog bezig zijn met de hoofdlijnen. Wij zijn van mening dat er in deze fase juist fundamentele keuzes gemaakt worden. Als vertegenwoordiger van supporters willen wij niet meebeslissen. Wij zien voor onszelf een rol als klankbord en adviseur. In eerdere stadionplannen hebben wij constructief meegedacht en input geleverd. Om die rol van klankbord / adviseur goed te kunnen vervullen dienen wij – conform de wensen van wethouders Visser en Schneider – ook echt betrokken te zijn. Daar is wat ons betreft op dit moment geen sprake van. Inmiddels hebben de coalitiepartijen laten weten vragen hierover te gaan stellen.

Eerste officiële bijeenkomst Supporterscollectief Nederland

Supporterscollectief logo

Zondag 4 september met aanvang gewoon om 14:30 uur was de eerste officiële bijeenkomst van Supporterscollectief Nederland. Ruim 40 supporters van verschillende clubs uit zowel de eredivisie als de eerste divisie waren hierbij aanwezig. De Feyenoord Supportersvereniging en Vereeniging De Feijenoorder waren met een bestuurslid vertegenwoordigd. De bijeenkomst met als doel kennis te maken en met elkaar te bespreken wat we van een collectief verwachten is als erg positief ervaren. De Feyenoord Supportersvereniging is een van de initiatiefnemers van dit collectief.

Het Supporterscollectief Nederland behartigt de belangen van alle voetbalsupporters in Nederland. Het doel is dat elke supporter, van fanatiek tot iemand die incidenteel een wedstrijd bezoekt, het voetbal kan beleven op de manier die hij/zij wil. Het Supporterscollectief staat boven alle clubs en zal zoveel mogelijk handelen uit de naam van ‘de voetbalsupporter’. Een uitgebreider en inhoudelijk verslag zal gemaakt en gepubliceerd worden door het collectief. Wij zullen dit verslag, zodra dat beschikbaar is, uiteraard ook overnemen op onze website.

Kennismakingbijeenkomst Supporterscollectief

Voorinschrijving Supportersreizen start NU!

Feyenoord - Utrecht Bekerfinale Sfeeractie door supporters

Wat een fantastische loting hebben we erop zitten! Onwijs mooie reizen naar Istanboel en Manchester staan voor Feyenoord op het programma en ook de prachtige Oekraïense kuststad Odessa lijkt aangedaan te gaan worden door Feyenoord. Kortom: genoeg mooie bestemmingen voor de Feyenoord Supportersvereniging om natuurlijk ook voor deze wedstrijden te gaan bekijken wat de opties zijn om een supporters-reis te organiseren.

De aankomende week gaan we bekijken wat de mogelijkheden en prijzen zijn voor deze reizen. We kunnen op dit moment nog niet honderd procent garanderen dat we de reizen ook daadwerkelijk gaan organiseren, maar de intentie is er. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de animo onder Feyenoord-supporters, daarmee willen we dus direct beginnen!

Supporters die interesse hebben om deel te nemen aan één of meerdere reizen kunnen dit alvast aangeven door een e-mail te sturen naar info@feyenoordnet.nl. Zodra wij volgende week meer informatie hebben zullen we alle supporters die zich voorgemeld hebben een bericht sturen.