Bestuur en medewerkers

Bestuur

Het bestuur van FSV De Feijenoorder wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen, waarbij de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden benoemd. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:


Medewerkers

De vereniging heeft op dit moment twee medewerkers in dienst. Ons personeel is de uitvoerende kracht van de vereniging.