Bestuur en medewerkers

Het bestuur van FSV De Feijenoorder wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen, waarbij de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden benoemd. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

 • Ad interim voorzitter: Kees Lau 
 • Penningmeester: Koen Lauwen
 • Secretaris: Vincent van Suijlekom
 • Algemeen bestuurslid: Gijs van Delft
 • Algemeen bestuurslid: Leo van den End
 • Algemeen bestuurslid: Juriën Buurman
 • Algemeen bestuurslid: Philip Buitendijk
 • Algemeen bestuurslid: Alwin van den Hoven
 • Algemeen bestuurslid: Jeroen Kerkhof
 • Algemeen bestuurslid: Martien Verstralen
 • Interim bestuurslid: Debbie Kouwenhoven 

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten, opgemaakt door het bestuur of tenminste 10 leden. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar na zijn verkiezing af en is terstond herkiesbaar. Je kunt het bestuur een e-mail sturen via: [email protected]. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Medewerkers

FSV De Feijenoorder heeft momenteel twee medewerkers in dienst:

 • Cher Ayla Corvers
 • Carli Klijn

Vrijwilligers

FSV De Feijenoorder doet misschien wel veel meer dan je denkt. Heb je jezelf wel eens afgevraagd wie voor de sfeeracties in De Kuip de vlaggetjes in de stoeltjes steken of de sfeerbordjes neerleggen voorafgaand een wedstrijd in De Kuip? Dat doen de vrijwilligers van het sfeerteam.

Heb je interesse om je als vrijwilliger in te zetten voor FSV De Feijenoorder?
Stuur dan een mailtje naar [email protected] met je naam, geboortedatum en je motivatie.

Wil je meehelpen aan onze spraakmakende sfeeracties?
Stuur dan een mailtje naar [email protected]