Bestuur en medewerkers

Het bestuur van FSV De Feijenoorder wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen, waarbij de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden benoemd. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

 • Ad interim voorzitter: Kees Lau 
 • Penningmeester: Koen Lauwen
 • Secretaris: Vincent van Suijlekom
 • Algemeen bestuurslid: Gijs van Delft
 • Algemeen bestuurslid: Leo van den End
 • Algemeen bestuurslid: Juriën Buurman
 • Algemeen bestuurslid: Philip Buitendijk
 • Algemeen bestuurslid: Alwin van den Hoven
 • Algemeen bestuurslid: Jeroen Kerkhof
 • Algemeen bestuurslid: Martien Verstralen

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten, opgemaakt door het bestuur of tenminste 10 leden. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar na zijn verkiezing af en is terstond herkiesbaar. Je kunt het bestuur een e-mail sturen via: info@defeijenoorder.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) functioneert onafhankelijk van het bestuur en fungeert als klankbord voor de vereniging, het bestuur en de medewerkers en heeft als voornaamste doel hen te helpen met zijn kennis, kunde en netwerk. De RvA bestaat uit:

 • Benno Leeser – Gassan Diamonds
 • Ronald Kool – Kool Advocatuur
 • Wim van Merkensteijn – Perfect Groep

De taken en verantwoordelijkheden van de RvA zijn vastgelegd in dit reglement.

Medewerkers

FSV De Feijenoorder heeft drie medewerkers in dienst:

 • Financiële administratie & evenementen: Cher Ayla Corvers
 • Marketing & ledenwerving en -behoud: Carli Klijn
 • Marketing & communicatie: Lennard Montizaan

Vrijwilligers

FSV De Feijenoorder doet misschien wel veel meer dan je denkt. Heb je jezelf wel eens afgevraagd wie voor de sfeeracties in De Kuip de vlaggetjes in de stoeltjes steken of de sfeerbordjes neerleggen voorafgaand een wedstrijd in De Kuip? Dat doen de vrijwilligers van het sfeerteam.

Heb je interesse om je als vrijwilliger in te zetten voor FSV De Feijenoorder?
Stuur dan een mailtje naar info@defeijenoorder.nl met je naam, geboortedatum en je motivatie.

Wil je meehelpen aan onze spraakmakende sfeeracties?
Stuur dan een mailtje naar sfeerteam@defeijenoorder.nl