Visie en statuten

‘Wij komen op voor de belangen van alle Feyenoord-supporters en in die van onze leden in het bijzonder’ is de doelstelling van FSV De Feijenoorder.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat FSV De Feijenoorder o.a. een supportersmagazine uitbrengt en overleg voert met Feyenoord- bestuurders en managers. Zij wil benaderbaar zijn voor alle supporters. FSV De Feijenoorder organiseert (supporters) evenementen en verzorgt supportersreizen in Nederland en daarbuiten en nog héél veel meer.

Als vereniging met ruim 17.000 leden kan je niet functioneren zonder een door de leden goedgekeurde statuten.

Uittreksel kamer van koophandel De Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder Akte van fusie tussen vereeniging De Feijenoorder en de Feyenoord Supportersvereniging Statutenwijziging 03-12-2016

Steun aan Feyenoord

Het staat in onze statuten. FSV De Feijenoorder ondersteunt Feyenoord NV financieel waar mogelijk. Voorbeelden? Toen de eerste training nog naast De Kuip plaatsvond, zette FSV De Feijenoorder altijd een tribune neer. Dat scheelde Feyenoord een paar duizend euro en de supporters hadden een zitplaats. Dat doen we graag!

De actie ‘”Voor Feyenoord Van Ons” was ook een mooi voorbeeld van hoe wij, als Feyenoord-supporters, onze club hebben kunnen helpen.