Feyenoord Supportersraad

De Feyenoord Supportersraad (FSR) heeft ten doel het op gang brengen en houden van een dialoog tussen club en supporters in de breedste zin des woords, waarbij club en supporters elkaar gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen, elkaars standpunten kunnen uitleggen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een klimaat waarin club, supporters en andere belanghebbenden op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en communiceren.

De FSR bestaat uit supporters, die een goede, representatieve en brede vertegenwoordiging van alle supporters van Feyenoord vormen. De FSR heeft uitsluitend een signalerende en adviserende functie. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen hebben betrekking op supporters- en publieksbeleid, waaronder worden verstaan: wedstrijdorganisatie, clubcultuur en identiteit en daarnaast binding en betrokkenheid.

Beleids- en/of bestuurszaken worden in principe niet of in elk geval uitsluitend op hoofdlijnen behandeld.

Leden van de Feyenoord Supportersraad worden onder aan de pagina met een foto en hun naam, vertegenwoordigende geleding, groepering of doelgroep aan u voorgesteld.

Zo heeft u een gezicht bij de vertegenwoordiger van uw vak. Heeft u een klacht, advies, voorstel of idee kunt u bij hem of haar terecht. Hij of zij draagt er zorg voor dat uw inbreng in de vergaderingen van de FSR besproken worden.

Reglement:
Voor het reglement van de FSR klik hier

Wilt u in contact komen met de FSR, stuur dan een mail naar: [email protected]

Notulen Feyenoord Supportersraad:

Notulen, 8 februari 2022 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 14 oktober 2019 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 8 mei 2019 – Feyenoord Supportersraad

Notulen, 13 februari 2019 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 24 september 2018 – Feyenoord Supportersraad
Bijlage bij Notulen, 24 september 2018 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 16 mei 2018 – Feyenoord Supportersraad
Bijlage 2 bij Notulen, 14 februari 2018 – Sessie voetbal 2020
Bijlage 1 bij Notulen, 14 februari 2018 – Sessie voetbal 2020
Notulen, 14 februari 2018 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 15 november 2017 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 16 augustus 2017 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 17 mei 2017 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 15 maart 2017 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 30 november 2016 – Feyenoord Supportersraad


Naast de bijeenkomsten van de FSR worden er ook themasessies gehouden. Deze worden in samenwerking met Feyenoord georganiseerd.

Deze themasessies zijn ontstaan uit de bijeenkomsten van de FSR. Zo waren er een aantal thema’s waar de raad meer informatie over wou hebben.  In deze sessies hebben de leden van de FSR de mogelijkheid om vragen te stellen.

Notulen themasessies:

Notulen themasessie Kameraadjes, 12 november 2019 – Feyenoord Supportersraad

Notulen themasessie Social Media, 29 oktober 2019 – Feyenoord Supportersraad
Notulen themasessie Ticketing, 24 september 2019 – Feyenoord Supportersraad

 


Naam: Wouter Rosdorf
Vak: X
Sector: geel
Naam: Theo den Besten
Vak: Z
Sector: blauw
Naam: Bjorn Ju
Vak: S
Sector: geel
Naam: Philip Buitendijk
Vak: X1
Sector: geel
Naam: Edwin de Groot
Vak: U
Sector: geel
Naam: Jan Seinen
Vak: TT
Sector: geel
Naam: Gert van Drunen
Vak: ZIB
Sector: blauw
Naam: Hélène Meulstee
Vak: U
Sector: geel
Naam: Erik van der Spek
Vak: BB
Sector: blauw
Naam: Kim-Joy Gideonse
Vak: Y2
Sector: groen
Naam: Koen Ruitenberg
Vak: VV
Sector: oranje
Naam: Sebastiaan van der Steeg
Vak: P
Sector: blauw
Naam: Loet van den Berg
Vak: J
Sector: groen
Naam: Mark de Bokx
Vak: J
Sector: groen
Naam: Martijn Copier
Vak: X
Sector: geel
Naam: Pascal Romijn
Vak: S
Sector: geel
Naam: Arjo Smith
Vak: BS
Sector: oranje
Naam: Patrick Janssen
Vak: U
Sector: geel
Naam: Lizette van der Graaf
Vak: VV
Sector: oranje
Naam: Laura van den End
Vak: Z
Sector: blauw
Naam: Bert Wittenberg
Vak: J
Sector: geel
Positie vacant Positie vacant Positie vacant