Remco Ravenhorst nieuwe voorzitter FSV De Feijenoorder

Remco Ravenhorst

Foto’s: Edwin Verheul/FSV De Feijenoorder

Nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) kozen leden van FSV De Feijenoorder gisteravond Remco Ravenhorst tot nieuwe voorzitter. Hij volgt vertrekkend voorzitter Wim van Merkensteijn op. Remco Ravenhorst is al enkele jaren als bestuurslid actief voor FSV De Feijenoorder.
Penningmeester Koen Lauwen en secretaris Marco Hoogers werden herbenoemd.  Bestuurslid Dez Veth treedt af. De leden stemden in met versterking van het bestuur met Susanne Mager.

Scheidend voorzitter Wim van Merkensteijn (l) en vertrekkend bestuurslid Dez Veth (r).

Namens de redactie van verenigingsmagazine Hand in Hand nam hoofdredacteur Jeannette Floor na afloop van de ALV met warme woorden en cadeaus afscheid van Wim van Merkensteijn en Dez Veth.

Het bestuur van FSV De Feijenoorder bestaat nu uit:
• Remco Ravenhorst (voorzitter)
• Marco Hoogers (secretaris)
• Koen Lauwen (penningmeester)
• Eduard Cachet (algemeen bestuurslid)
• Gijs van Delft (algemeen bestuurslid)
• Susanne Mager (algemeen bestuurslid)

Kascommissie

Henny van Mil
Henny van Mil (r) neemt na tien jaar afscheid van de kascommissie

Henny van Mil nam na tien jaar afscheid als lid van de kascommissie. Als dank voor haar inzet voor de supportersvereniging ontving zij een boeket bloemen en een sjaal van FSV De Feijenoorder.


 

Van het bestuur – november 2018

Van het bestuur

FSV De Feijenoorder is meer dan alleen het magazine Hand in Hand. Wij steken veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Hiervoor voeren wij gesprekken met uiteenlopende partijen. Hieronder lees je waar wij ons de afgelopen maanden mee bezighielden.

Feyenoord City

Op 8 oktober jl. heeft bestuurslid Remco Ravenhorst deelgenomen aan de participatiebijeenkomst van Feyenoord City. Het bestuur van FSV De Feijenoorder streeft ernaar bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. De avonden worden bezocht door voor- en tegenstanders van nieuwbouw en geven een beeld van wat er leeft onder supporters. Aansluitend op een van de avonden is gesproken met Carl Berg om duidelijkheid te krijgen over de beantwoording van vragen die FSV De Feijenoorder heeft gesteld over het spelersbudget en de business case. Antwoorden op deze vragen hebben wij nog niet ontvangen.

Feyenoord heeft nu ook in de media kenbaar gemaakt dat zij meer zekerheid wil over het spelersbudget. Zo heeft de club bij monde van Jan de Jong gezegd dat een bedrag van €25 miljoen gegarandeerd moet zijn. Wij steunen de club hierin en hebben via Twitter aangegeven dat als de situatie niet verandert en de club geen overtuigend en transparant zicht heeft op een hoog spelersbudget, wij geen toekomst zien voor het stadionplan van Feyenoord City.

De Feijenoorder verkozen tot Echt Rotterdams Erfgoed

FSV De Feijenoorder Echt Rotterdams Erfgoed

Onlangs heeft Museum Rotterdam het sfeerteam van FSV De Feijenoorder verkozen tot Echt Rotterdams Erfgoed. Hiermee behoort supportersvereniging De Feijenoorder tot een collectie opvallende objecten en verhalen in de stad van nu. De Feijenoorder was op 28 september aanwezig bij de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek Echt Rotterdams Erfgoed aan burgemeester Aboutaleb.

Supportersraad

Periodiek overleg met club – Op 24 september is de Supportersraad van FSV De Feijenoorder bijeengeweest voor periodiek overleg met de club. Een uitgebreid verslag vind je onder ‘Supporterszaken’ en ‘Supportersraad van FSV De Feijenoorder’.
Laatste training voor de klassieker – Op 4 oktober heeft een extra overleg met de club plaatsgevonden om van gedachten te wisselen over de laatste training voor de klassieker (Ajax-Feyenoord, zondag 28 oktober 2018). De Feijenoorder heeft zich uitgesproken tegen een besloten training. Wij zijn van mening dat deze training toegankelijk moet zijn voor supporters en nemen de uitnodiging van Feyenoord om mee te denken over een invulling hiervan graag aan.
Nieuwe raadsleden – Op 3 oktober heeft een afvaardiging van de Supportersraad kennisgemaakt met kandidaten die hebben gereageerd op onze oproep om de vrijgekomen plaatsen in de raad in te vullen. In groepen is gediscussieerd over onderwerpen die ook worden besproken tussen club en Supportersraad. Binnenkort maakt de Supportersraad bekend welke supporters de raad gaan versterken.

Kampioensring Marko Vejinović

Marko Vejinovic met Remco Ravenhorst

Na het kampioenschap in mei 2017 heeft FSV De Feijenoorder een speciale kampioensring laten maken. Alle spelers in de kampioensselectie ontvingen een speciale uitvoering van de ring, ingelegd met diamanten en gegraveerd met hun rugnummer. Op zaterdag 29 september nam de laatste speler van de kampioensselectie de kampioensring in ontvangst: Marko Vejinović, tegenwoordig onder contract bij AZ. Marko toonde zich blij met deze attentie en bedankt de Feyenoord-supporters voor dit gebaar.

Zomerborrel Dirk Kuyt Foundation

Op 19 september bezocht een afvaardiging van FSV De Feijenoorder de zomerborrel van de Dirk Kuyt Foundation. De Feijenoorder is corporate partner van de Dirk Kuyt Foundation. Onze vereniging helpt de foundation fondsen en vrijwilligers te werven. De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt en organiseert sportevenementen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Algemene Ledenvergadering

Op maandag 26 november a.s. heet het bestuur van FSV De Feijenoorder leden van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Voorzitter Wim van Merkensteijn heeft kenbaar gemaakt na drie jaar voorzitterschap af te treden. De vereniging is nog op zoek naar een nieuwe voorzitter. Heb jij interesse of ken jij een geschikte kandidaat? Stuur dan een e-mail met motivatie en cv naar bestuur@defeijenoorder.nl.
Datum: maandag 26 november 2018
Tijd: inloop vanaf 19.08 uur, aanvang vergadering om 19.30 uur
Locatie: vergaderruimte Sportclub Feyenoord, Olympiaweg 74-76, 3078 HT Rotterdam Agenda plus vergaderstukken worden voor de vergadering gepubliceerd op defeijenoorder.nl.

Verveel je niet!

In november en december hoef je je geen moment te vervelen. We hopen we je te zien bij: • Algemene Ledenvergadering, 26 november
• Professor Feyenoord Quiz, 30 november
• Sinterklaasfeest, 18 november
• FIFA-toernooi + Happy Hour voor leden, 11 november
• Feestbus van Groningen naar de Kuip vice versa, 25 november
• Feestbus van Overijssel naar De Kuip vice versa, 16 december


 

 

Van het bestuur – oktober 2018

Van het bestuur

FSV De Feijenoorder is meer dan alleen het magazine Hand in Hand. Wij steken veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Hiervoor voeren wij gesprekken met uiteenlopende partijen. Hieronder lees je waar wij ons de afgelopen maanden mee bezighielden.

Feyenoord City

FSV De Feijenoorder is door SP Rotterdam uitgenodigd voor een gesprek over Feyenoord City. Tijdens dit gesprek hebben wij kenbaar gemaakt dat ons vertrouwen in de plannen is afgenomen. Al voordat International Stadia Group (ISG) zijn bevindingen bij de business case rapporteerde, heeft FSV De Feijenoorder aan Feyenoord City achttien vragen gesteld over de haalbaarheid, hoogte en ontwikkeling van het spelersbudget. In onze ogen komt de realiteit steeds verder af te staan van eerdere beloften.

Feyenoord Supportersraad

De Feyenoord Supportersraad overlegt enkele keren per jaar met de club. De Supportersraad wordt op korte termijn aangevuld met nieuwe leden die hebben gereageerd op onze oproep om de vrijgekomen plaatsen in te vullen. Binnenkort zullen wij hen aan je voorstellen. Op defeijenoorder.nl vind je meer informatie over de Feyenoord Supportersraad.

Supporterscollectief Nederland

Supporterscollectief Nederland
Foto: FSV De Feijenoorder

Op 9 september jl. nam FSV De Feijenoorder deel aan de seizoensopening van Supporterscollectief Nederland, een samenwerkingsverband van de supportersverenigingen van clubs in het betaald voetbal. Vertegenwoordigers van supportersverenigingen en clubs evalueerden het verloop van de finale om de KNVB Beker (AZ-Feyenoord) en de wedstrijd om de Super Cup (PSV-Feyenoord). Zij stonden stil bij de afspraak tussen clubs dat een kaart voor een uitwedstrijd zonder combi voortaan maximaal €15 kost en een kaart voor een uitwedstrijd met bus- of autocombi maximaal €9. FSV De Feijenoorder zal erop toezien dat clubs die Feyenoord-supporters ontvangen, deze afspraak naleven. Supporterscollectief Nederland is voorstander van verbetering van de toegankelijkheid, gastvrijheid en vriendelijkheid voor bezoekers van uitwedstrijden. Verder denkt zij mee over vuurwerk, bier in het stadion, competitieprogramma en vervoersregelingen. Deze thema’s zijn meegenomen in een onderzoek onder 4.000 supporters van alle clubs. De uitkomsten volgen later dit najaar.

Gezocht: nieuwe bestuursleden

FSV De Feijenoorder is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Eind van dit jaar loopt de termijn van enkele bestuursleden af. Zij zijn niet herkiesbaar en maken graag plaats voor verse krachten. Heb jij interesse in een bestuursfunctie bij FSV De Feijenoorder? Stuur dan een e-mail met je motivatie en cv naar bestuur@defeijenoorder.nl.

Algemene Ledenvergadering op 26 november 2018

ALV FSV De Feijenoorder 2017
Foto: Edwin Verheul

Op 26 november 2018 staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van FSV De Feijenoorder gepland. Op pagina 17 van deze Hand in Hand vind je meer informatie. Via defeijenoorder.nl en onze e-mailnieuwsbrief informeren wij je over locatie, aanvangstijd en agenda van de vergadering.

 


 

 

Van het bestuur, augustus 2017

Hand in Hand is het magazine van FSV De Feijenoorder. Het bestuur van de officiële supportersvereniging van Feyenoord steekt veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters in het algemeen en onze leden in het bijzonder en ze voeren gesprekken met verschillende partijen die betrokken zijn bij Feyenoord. Hier hield het bestuur zich deze zomer mee bezig:

Kampioenschapsring

KampioensringDe kampioenschapsringen voor het kampioenselftal zijn klaar. De ring van massief zilver en ingelegd met robijnen en diamanten is een cadeau namens de supporters aan de spelers. De ringen werden deze zomer stuk voor stuk met de hand gemaakt. FSV De Feijenoorder overhandigt de ringen in september officieel aan de kampioensselectie. De speciale kampioensringen voor supporters zijn deze zomer ook op maat gemaakt en verzonden aan iedereen die het bijzondere aandenken aan het kampioensjaar heeft besteld.

Spandoek geveild

Het spandoek ‘Feyenoord we houden van die club’, dat te zien was tijdens de legendarische
wedstrijd tegen PSV afgelopen seizoen, heeft tijdens het Feyenoord Galadiner in juli 4500 euro opgebracht. FSV De Feijenoorder, die samen met tientallen vrijwilligers en sponsoren verantwoordelijk was voor het spandoek, stelde het doek beschikbaar voor de veiling, waarvan de opbrengst gaat naar de Feyenoord Foundation en de Giovanni van Bronckhorst Foundation.

Feyenoord City

Zoals actieve volgers van het stadiondossier zullen weten, heeft de gemeente Rotterdam
voor de vakantie het besluit genomen om de plannen van Feyenoord City te ondersteunen.
Als FSV De Feijenoorder hebben wij echter aangegeven geen ja te zeggen, omdat we geen gegevens hebben gekregen waaruit blijkt dat dit het beste plan is voor de club. Feyenoord heeft inmiddels toegezegd ons van meer informatie te voorzien. Daarnaast hebben zowel het stadion als Feyenoord ons gevraagd een plan te maken om supporters beter te betrekken bij de nieuwe stadionplannen.

Gezamenlijke supportersactie Johan Cruijff Schaal

FSV De Feijenoorder heeft zijn steun betuigd aan de actie van het Supporterscollectief
Nederland in het uitvak tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Vitesse-supporters boycotten de wedstrijd, omdat er te weinig kaarten voor hen beschikbaar waren. In plaats daarvan namen vertegenwoordigers van bijna alle Nederlandse Eredivisieclubs plaats in het uitvak. We steunden de actie, omdat we het belangrijk vinden dat met alle partijen naar een goede oplossing wordt gezocht voor deze wedstrijd. Wij vinden dat minimaal één korte zijde volledig beschikbaar moet worden gesteld aan supporters van de bekerwinnaar.

KIJK NU OP WWW.DEFEIJENOORDER.NL VOOR HET LAATSTE NIEUWS

Champions League-reizen

FSV De Feijenoorder is met Feyenoord in gesprek om supportersreizen (inclusief wedstrijdticket) naar de wedstrijden in de Champions League te organiseren. Het definitief aanbieden van deze reizen is afhankelijk van loting, de informatie over de kaartverkoop en
de reisperiode en -locatie.

Feyenoord Supportersraad

De Feyenoord Supportersraad is 16 augustus bijeengekomen. Het verslag en verslagen van eerdere bijeenkomsten, vind je terug op de site.

Nieuw: wekelijkse blogs

Feyenoord-supporters schrijven voortaan wekelijks over wat hen bezighoudt rond de club. Unieke verhalen over grote en kleine Feyenoord-zaken.

Na bijna dertien jaar verlaat Maikel van Pul FSV De Feijenoorder

Sinds 2004 was hij verantwoordelijk voor de financiële administratie op het kantoor van de supportersvereniging. Maikel heeft een nieuwe uitdaging buiten de vereniging gevonden. We bedanken Maikel voor zijn jarenlange inzet en loyaliteit.

Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de FSV De Feijenoorder!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”https://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2017/10/FEY_Hand-in-Hand_Bestuurstafel.pdf”]Hand in Hand, augustus 2017 – Van de bestuurstafel![/button]

Van het bestuur, mei 2017

Dit mooie magazine kennen jullie allemaal. Maar FSV De Feijenoorder is meer dan het magazine. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Sfeeracties

16-04-2017: Voetbal: Feyenoord-FC Utrecht: Rotterdam Foto: Edwin VerheulHet sfeerteam van FSV De Feijenoorder is volop in beweging. Bij de wedstrijd Feyenoord – PSV is het startsein gegeven voor een langlopende sfeeractie. Op het nummer “Feyenoord we houden van die club” volgt er bijna elke wedstrijd een zin uit het refrein van het nummer ingezongen door de spelersselectie in 1992. De vereniging ontvangt veel positieve reacties naar aanleiding van de sfeeracties. Goed nieuws, mede door u als lid kan de vereniging deze acties organiseren. Van elk lidmaatschap vloeit een deel van de contributie naar het sfeerteam dat vrijwillig en op positieve wijze het team ondersteunt.


Evenementen

Rinus Isra+½l 12 jaar Legioenfeest

FSV De Feijenoorder heeft op zaterdag 8 april 2017 een Legioensfeest georganiseerd. De Legioenzaal bestond in april twaalf jaar en de vereniging heeft dit gevierd met de 12e man. In de middag kwamen er honderdvijfentwintig Kameraadjes en Jongerenleden spandoeken spuiten en kon er een Cheerleader clinic gevolgd worden. Na afloop zijn de kinderen met hun spandoek in De Kuip op de foto gegaan. Tussendoor was er tijd om een Feyenoord-cupcake te proeven. In de Legioenzaal hingen foto’s van de zaal door de jaren heen. Aan het einde van de middag kwam Rinus Israël zijn boek IJzeren Rinus signeren en in de avond was er de Legioenparty. In mei staat het laatste event van het seizoen gepland, namelijk het Groene Haas voetbaltoernooi. Het bestuur hoopt je bij het Groene Haas voetbaltoernooi te kunnen begroeten.


Schermen in De Kuip bij Excelsior Rotterdam – Feyenoord

Feyenoord speelt op 7 mei 2017 op Woudenstein de kampioenswedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. Vanwege de geringe capaciteit van stadion Woudestein, zullen veel supporters geen kaart kunnen kopen. Als alternatief worden er TV-schermen in De Kuip geplaatst. Hierdoor kunnen supporters de wedstrijd samen en op een unieke manier beleven. Het plaatsen van schermen in De Kuip vergde veel voorbereiding en afstemming. FSV De Feijenoorder is bij alle vergaderingen voor het schermenproject aanwezig geweest en juicht het definitief plaatsen van de schermen toe.

Noot: bij het schrijven van dit artikel was nog niet bekend, dat bij winst op Excelsior ook de huldiging in De Kuip zal plaatsvinden. FSV De Feijenoorder is niet betrokken bij de totstandkoming van dit besluit.


Busreis vanuit het Noorden/Oosten naar De Kuip

FSV De Feijenoorder heeft voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht een bus vanuit het Noorden/Oosten naar De Kuip laten rijden. Vijfenzestig supporters reisden af naar De Kuip en zagen Feyenoord met 2-0 winnen. FSV De Feijenoorder wil in de toekomst meer bussen laten rijden vanuit verschillende hoeken van het land. Wil je meehelpen om een busreis te organiseren? Stuur dan een e-mail naar info@defeijenoorder.nl.


Dirk Kuyt Foundation

Dirk Kuyt Foundation

FSV De Fejenoorder heeft op zondag 9 april 2017 namens De Dirk Kuyt Foundation hardgelopen voor het goede doel. Vier leden van de vereniging hebben samen tweeënveertig kilometer en honderdvijfennegentig meter afgelegd in de Business Estafette Marathon. Op 3 juni 2017 organiseert de Dirk Kuyt Foundation de Kampioenendag op het complex van Quick Boys. Een nationaal sportevenement voor sporters met een lichamelijk of verstandelijke beperking. Er komen achthonderd sporters naar de Kampioenendag. De entree is gratis, dus kom een kijkje nemen!


FSV De Feijenoorder: geen ‘ja’ tegen Feyenoord City

De Supportersvereniging is niet overtuigd dat dit plan het beste is voor Feyenoord.

FSV De Feijenoorder zegt geen ‘ja’ tegen de plannen voor Feyenoord City. Op donderdag 20 april 2017 zou de gemeenteraad een besluit nemen over Feyenoord City, maar er is meer tijd nodig om de plannen te bestuderen. Op donderdag 11 mei 2017 neemt de Rotterdamse gemeenteraad een besluit over de plannen voor Feyenoord City. FSV De Feijenoorder is gevraagd steun te geven, met name aan het plan voor een nieuw stadion voor de club. De vereniging kan die steun voor de plannen met de huidige inzichten niet geven.

De vereniging heeft zich van meet af aan het standpunt gesteld, dat zij wil dat Feyenoord een financieel gezonde organisatie is en blijft. Met alle faciliteiten die bijdragen aan sportief succes. Het stadion moet een zo groot mogelijke impuls geven aan het spelersbudget en supporters moeten zich er thuis voelen.

Vanuit dit vertrekpunt heeft de vereniging gekeken naar de plannen voor Feyenoord City. Dat hebben wij gedaan met de expertise die wij in huis hebben, maar hebben ook gebruik gemaakt van expertise uit ons netwerk. De vereniging wil de beste, meest gezonde optie voor Feyenoord en geeft daaraan graag haar onvoorwaardelijke steun. Die steun moet helpen bij het realiseren van draagvlak voor besluiten die genomen gaan worden en is daarmee, zoals onderschreven door de Rotterdamse politiek, in belang van alle betrokken partijen.

Spelersbudget, voetbalstadion en normalisatie

Bij het beoordelen van de plannen voor een nieuw stadion heeft FSV De Feijenoorder zich gericht op de volgende drie aspecten:

Spelersbudget, dat met een nieuw stadion significant hoger moet liggen dan bij renovatie en dan dat van de directe concurrenten. Daarbij moeten de financiële risico’s beperkt blijven. Het stadion mag nooit een blok aan het been van de club worden.

Voetbalstadion; het stadion moet een voetbalstadion zijn met veel ruimte voor sfeer en beleving. De lat ligt hoog, De Kuip die hierom wordt geroemd, is niet te evenaren.

Normalisatie; er moeten stappen gemaakt worden zodat supporters in de toekomst op een plezierige manier naar het stadion komen en de wedstrijden kunnen bezoeken. Dit is ook voor diverse politieke partijen een belangrijk punt. Gedurende de twee jaar dat er aan de stadionplannen is gewerkt, is hierop weinig vooruitgang geboekt.

Te veel onzekerheden

Feyenoord City heeft ons in de vele gesprekken onvoldoende kunnen overtuigen dat dit stadionplan het beste is voor de club. Zo zijn twijfels omtrent de groei in spelersbudget onvoldoende weggenomen.

De verwachte groei in spelersbudget is gering ten opzichte van de verhoudingsgewijs grote investeringen en risico’s. Er zijn drie cases uitgewerkt en in de meest aannemelijke case is het zeer de vraag of Feyenoord haar concurrenten Ajax en PSV bij kan halen, laat staan inhalen.

Er loopt nog een aanvullend onderzoek naar het spelersbudget. Waar het Feyenoord City plan Feyenoord kan brengen, is onduidelijk.

De club zou calculaties hebben waaruit blijkt dat bij het vorige renovatieplan (BAM plan) de spelersbegroting niet met 20 miljoen per seizoen zou stijgen. Maar zelfs dat renovatie de club financieel in gevaar zou brengen. Er is nog geen inzage gegeven in deze nieuwe en alternatieve feiten.

Daarmee is aan de belangrijkste criteria niet voldaan. Wij kunnen steun aan Feyenoord City niet aan onze achterban verkopen, als we trouw blijven aan de criteria die we aan het begin van het traject hebben gecommuniceerd én gedeeld met Feyenoord City.

Om meer vertrouwen in de plannen te krijgen moet Feyenoord City ervoor zorgen dat bij opening van het stadion het prijspeil van nu, een spelersbudget van meer dan 32,5 miljoen euro wordt gegarandeerd.

Tot slot, ook mobiliteit is voor ons een belangrijk punt. Feyenoord City komt met doelstellingen waarin staat, dat supporters op een andere manier naar het stadion moeten komen. Minder met de auto en meer met het openbaar vervoer. Dat kan supporters veel extra reistijd gaan kosten. Supporters mogen niet de dupe worden van mobiliteitsdoelstellingen! Bovendien zijn de mobiliteitsdoelstellingen erg ambitieus gesteld.

Het standpunt van de vereniging is gecommuniceerd in de week waarin in de gemeente nog volop is gediscussieerd over Feyenoord City. Het belang van een hoog spelersbudget is mede door toedoen van de FSV De Feijenoorder prominenter op de agenda gekomen. Ook is er extra onderzoek naar gedaan door het onderzoeksbureau Hypercube. De uitkomsten daarvan zijn op het moment van schrijven van dit artikel net bekend bij het projectbureau van Feyenoord City. We blijven als vereniging in gesprek met Feyenoord City en zullen ons laten informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Als de planning zo blijft zoals die nu is, heeft de gemeente waarschijnlijk bij uitkomen van ons blad al een besluit genomen.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de FSV De Feijenoorder!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”https://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2017/06/bestuurstafelMei.pdf”]Hand in Hand, mei 2017 – Van de bestuurstafel![/button]

Van het bestuur, april 2017

Dit mooie magazine kennen jullie allemaal. Maar FSV De Feijenoorder is meer dan het magazine. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Sfeeracties

Sfeeractie Feyenoord we houden van die club

Het sfeerteam van FSV De Feijenoorder is volop in beweging. Bij de wedstrijd Feyenoord – PSV is het startsein gegeven voor een langlopende sfeeractie. Op het nummer “Feyenoord we houden van die club” volgt er bijna elke wedstrijd een zin uit het refrein van het nummer ingezongen door de spelersselectie in 1992. De vereniging ontvangt veel positieve reacties naar aanleiding van de sfeeracties. Goed nieuws, mede door u als lid kan de vereniging deze acties organiseren. Van elk lidmaatschap vloeit een deel van de contributie naar het sfeerteam dat vrijwillig en op positieve wijze het team ondersteunt.


Evenementen

Bingo 20172FSV De Feijenoorder heeft de afgelopen maand verschillende evenementen georganiseerd. Op vrijdag 24 maart 2017 deden ruim 120 supporters mee aan de Bingo aan de Maas en eerder was ook het darttoernooi een groot succes. Op het moment van publicatie heeft de vereniging ook een Filmavond en het Legioenzaalfeest met onder meer een signeersessie van Rinus Israël georganiseerd. FSV De Feyenoorder organiseert in april ook 2 busreizen; een bus naar de uitwedstrijd tegen Vitesse en de tweede bus vanuit het Noorden/Oosten naar de thuiswedstrijd tegen Utrecht. Eind mei vindt er weer het jaarlijkse Groene Haas voetbaltoernooi plaats op Varkenoord. Het bestuur hoopt u bij deze activiteiten te mogen begroeten.


Supporterscollectief Nederland

Het eerste supporterscongres georganiseerd door het Supporterscollectief Nederland (www.supporterscollectief.nl) vond zondag 26 maart in Zeist plaats. Een vertegenwoordiging van FSV De Feijenoorder was aanwezig, samen met supporters(verenigingen) van o.a. FC Utrecht, NAC Breda, Telstar, NEC, PSV, Willem II en Ajax. Samen luisterend, naar elkaar en naar de deskundigen in de verschillende discussiepanels. Verderop in de Hand in Hand een uitgebreide reportage over deze leerzame en nuttige dag.


Feyenoord Supportersraad

Feyenoord Supportersraad - Feyenoord CityDe leden van de Feyenoord Supportersraad ontvingen op maandag 20 maart 2017 een presentatie over de plannen voor Feyenoord City gegeven David Gianotten van architectenbureau OMA en projectleider Frank Keizer.

Gianotten gaf uitleg over het Masterplan en dan meer specifiek over de ideeën voor het Stadion. Keizer ging in op het sociaal maatschappelijk programma en de financiële aspecten.

Uiteraard waren er veel vragen. Van tijd tot tijd was er sprake van een stevige dialoog. Er volgt binnenkort nog een tweede bijeenkomst. Die staat helemaal in het teken van de uitdagingen rond mobiliteit.


Museumnacht 2017

Zaterdag 4 maart 2017 was de avond van de jaarlijkse Museumnacht in Rotterdam. Het stadion Feijenoord was een van de vele locaties die de deelnemers konden bezoeken. In de Kuip was het Feyenoord museum geopend. Op de Noordzijde werd het spandoek de Zilvervloot getoond door het sfeertam van FSV De Feijenoorder. Vrijwilligers van het sfeerteam gaven uitleg over de totstandkoming van het spandoek. Ruim 300 bezoekers kwam een kijkje nemen in de Kuip en zagen door de prachtige lichtinval een waar kunstwerk hangen!


Brengt Feyenoord City genoeg op voor de spelersbegroting van Feyenoord?

Wanneer de potentie van Feyenoord benut wordt moeten we in staat zijn om vaker dan nu om de landstitel mee te spelen. Om dat doel te bereiken dient de spelersbegroting van Feyenoord flink omhoog te gaan.

In het verenigingsnieuws van de vorige Hand in Hand stond dat wij ons hierover nog zorgen maken. Die zorgen zijn ondertussen ook door een deel van de Rotterdamse politiek geuit.

Het klinkt misschien gek dat de politiek vragen stelt over de spelersbegroting. Toch is dat ook voor hen van belang. Het gaat erom dat de spelersbegroting in grote mate de sportieve kwaliteit van het elftal bepaalt. En die sportieve kwaliteit zorgt er weer voor dat supporters naar het stadion komen en indirect voor het behalen van de ambities in het gebiedsplan.

De Feyenoord City plannen werken met een zeer hoge bezettingsgraad. De haalbaarheid van die bezettingsgraad in het zakelijke segment is getoetst door het gerenommeerde en hierin gespecialiseerde onderzoeksbureau Hypercube. Uit hun onderzoek blijkt dat de hoge bezettingsgraad gehaald kan worden mits er sprake is van een hoge spelersbegroting. Die is dus om meerdere redenen keihard nodig. Als daar wat in misgaat staat de businesscase direct onder druk en houdt Feyenoord een spelersbudget over waarmee je niet meedoet om in de strijd om het kampioenschap. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Zonder hoge spelersbegroting worden de (zakelijke) stoelen minder bezet en blijft er minder geld over voor de club. Ook het gebied gaat een belangrijke rol spelen. Dat moet zo aantrekkelijk gemaakt worden dat er veel geld verdiend kan worden in de horeca, bij rondleidingen, tours en de attracties. Dat terwijl ontwikkelingen rondom het stadion, die mede voor de aantrekkelijkheid van het gebied moeten zorgen voor een aanzienlijk deel pas gerealiseerd worden bij voldoende marktvraag en op initiatief van de markt.

De concurrentie zit de komende jaren niet stil. Mede daarom vinden we als vereniging dat de spelersbegroting naar minimaal 35 miljoen euro dient te groeien om daarna alleen nog maar verder door te groeien. Anders komen we niet eens in de buurt van de concurrentie en daar is dit alles vanuit Feyenoord oogpunt wel om te doen. Bij een investering van 1.7 miljard vinden wij dat een gezonde verwachting.

We hebben onze vragen en standpunt bij de directie van Feyenoord neergelegd. We hebben daarbij ook gevraagd naar de alternatieve feiten die nu naar voren zijn gekomen over het stukgelopen renovatieplan. De clubleiding heeft toegezegd ons inzage te geven in de cijfermatige onderbouwing van de voor ons nieuwe beweringen.

We doen dat in de hoop het beeld dat bij ons ontstaan is, namelijk dat het vorige plan resulteerde in een hoger spelersbudget tegen veel kleinere risico’s te ontkrachten.

Op het moment van schrijven is het daags voor het debat in de Arminiuskerk waarbij praktisch alle stakeholders vertegenwoordigd zullen zijn. Als alles volgens de huidige planning gaat is het definitieve besluit nabij. Spannende tijden!


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de FSV De Feijenoorder!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”https://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2017/04/Van-de-Bestuurstafel-April.pdf”]Hand in Hand, april 2017 – Van de bestuurstafel![/button]

Van het bestuur, maart 2017

Dit mooie magazine kennen jullie allemaal. Maar FSV De Feijenoorder is meer dan het magazine. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Dirk Kuyt Foundation

Samenwerking, Dirk Kuyt foundation

FSV De Feijenoorder heeft via de website en de Hand in Hand een oproep gedaan om nieuwe Regio Ambassadeurs te werven voor de Dirk Kuyt Foundation. Naar aanleiding van de oproep zijn er 3 geschikte kandidaten gevonden. De kandidaten zijn op 7 februari 2017 langsgeweest bij de Dirk Kuyt Foundation voor een kennismakingsgesprek. Binnenkort gaan de nieuwe Regio Ambassadeurs mee met een ervaren Regio Ambassadeur om kennis te maken met de doelgroep en de taken.


Kameraadjes

De Juniorclub Kameraadjes bereikte onlangs de mooie mijlpaal van 30.000 leden. Om dit te vieren, werd het 30.000ste Kameraadje in het zonnetje gezet rondom de wedstrijd Feyenoord – FC Groningen.


Special Henk Schouten

Op maandag 6 februari 2017 heeft FSV De Feijenoorder-voorzitter Wim van Merkensteijn de “eerste” special symbolisch overhandigd aan Henk Schouten. Henk is trots dat er een special over zijn voetbalcarrière is gemaakt. De special is ook door de leden positief ontvangen, wat hopelijk kan resulteren in meer specials voor de toekomst.


Subleden actie

Door de fusie is er een flink aantal subleden toegetreden tot de vereniging. FSV De Feijenoorder ontving meerdere vragen of een sublid ook naar een hoofdlidmaatschap kan worden omgezet.  Op vrijdag 17 februari 2017 is er een mailing uitgegaan naar alle subleden met daarin de vraag of ze in het nieuwe seizoen hoofdlid willen worden inclusief ontvangst van de Hand in Hand. Mocht u onverhoopt geen e-mail hebben ontvangen maar wel naar een hoofdlidmaatschap willen, stuur dan een e-mail naar info@defeijenoorder.nl met uw gegevens en dan valt binnenkort ook de Hand in Hand op uw deurmat.


Mindervalide bijeenkomst

Op dinsdag 21 februari 2017 heeft er een mindervalide bijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst werd georganiseerd door Feyenoord. Op de bijeenkomst is er gesproken over de bezettingsgraad van de mindervalide plaatsen, de parkeermogelijkheden, de catering en de communicatie. Een nuttige bijeenkomst, waarbij FSV De Feijenoorder Leo van den End bereid heeft gevonden om namens de vereniging deze bijeenkomsten te bezoeken en hier een verslag van te maken. Het streven van Feyenoord is om 2 keer per jaar een mindervalide bijeenkomst te organiseren en dat voor beide mindervalide vakken (Y3 en Z) er vertegenwoordigers komen.


Sfeeractie Feyenoord – PSV

26-02-2017: Voetbal: Feyenoord-PSV: Rotterdam Foto: Edwin Verheul

De datum 26 februari 2017 stond met rood omcirkeld in de agenda van ons sfeerteam. In de strijd om het kampioenschap kon er afstand worden genomen van directe concurrent PSV.  Het sfeerteam heeft voorafgaand contact gehad met de spelersgroep en als blijk van waardering naar het sfeerteam en de supporters, heeft de selectie ook een mooie bijdrage gedaan voor de actie. De selectie maakte de sfeeractie tegen PSV mede mogelijk. Onze helden laten daarmee zien hoe ze genieten van dit liefdewerk van de supporters.


Introductie van Railseats in de Kuip

StaanplaatsenAl jaren pleit de FSV De Feijenoorder voor de terugkeer van staanplaatsen in De Kuip. Daar is grote behoefte aan bij de achterban. Uit een door Feyenoord uitgevoerde enquête werd dit beeld bevestigd. Op de parterre vakken wil zelfs op vak Z2 en Z3 na, een overgrote meerderheid graag staan.

Railseats zijn officieel geen echte staanplaatsen, maar plekken waarbij je veiliger en met meer ruimte kunt staan. In de railing zit ook een stoel waardoor de plekken bij de Europese wedstrijden ook gebruikt kunnen worden. De club heeft er nu voor gekozen om de vakken S en X te gaan verbouwen tot railseats.

Dat de club eindelijk werk maakt van veilig staan, vinden we geweldig nieuws! We zullen de club wat aanvullende vragen stellen, bijvoorbeeld over wat dat betekent op de overige vakken. Ook hopen we dat dit bij positieve ervaringen snel uitgebreid kan worden naar de parterre vakken, in eerste aanleg zonder vak Z2 en Z3.

Voorafgaand aan Feyenoord-PSV zijn de plannen van de club toegelicht aan de leden van de Supportersraad. Daarbij waren ook de nieuwe leden van de raad aanwezig. Hopelijk ontstaat zoveel ruimte dat ook makkelijker de trappen vrijgehouden kunnen worden.


Supporterscollectief Nederland

SupporterscollectiefEr is de afgelopen periode twee keer overleg geweest ter voorbereiding op het eerste supporterscongres. Dit congres zal plaatsvinden op zondag 26 maart, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de KNVB campus in Zeist. Onderwerpen zijn onder andere veilig en gastvrij voetbal maar ook een mogelijk nieuwe competitieopzet. Het is daarnaast de bedoeling om ook internationale supportersorganisaties uit te nodigen.

Naast de voorbereidingen op het congres is er ook een overleg geweest met de regiegroep veilig en gastvrij voetbal. Daar is gesproken over wat we concreet kunnen doen om kleine successen te boeken. Gepraat wordt er al genoeg, alle betrokkenen snakken naar wat echte resultaten. We proberen daar richting komend seizoen wat voor te bedenken. FSV De Feijenoorder is lid van het Supporterscollectief. Bestuurslid Remco Ravenhorst is bij de verschillende besprekingen aanwezig geweest.


Feyenoord Supportersraad

De Feyenoord Supportersraad is aangevuld met 8 nieuwe leden. De supportersvereniging heeft uit alle kandidaten een aantal supporters geselecteerd en voorgedragen voor de raad. De club heeft de aanmeldingen getoetst op het afgesproken profiel, wat moet zorgen voor een brede afvaardiging, en gecheckt op een mogelijk stadionverbod. Het proces is daarmee afgerond. Speciale dank gaat daarbij uit naar voormalig bestuurslid Wouter van Yperen. Wouter heeft ons enorm geholpen bij het afronden van de selectieprocedure en heeft nu eindelijk écht alle tijd vrij om zich te concentreren op het gezin.


Update Feyenoord City

In onze vorige update over de stadionplannen gaven we aan, vragen te hebben over de opbrengsten van Feyenoord City. We hebben inmiddels op hoofdlijnen een vergelijk gemaakt met het afgeketste vernieuwbouwplan van de BAM. Dat plan lijkt opvallend genoeg een hogere bijdrage te doen aan de spelersbegroting dan de optimistische business case van het Feyenoord City plan.

Eén van de criteria van FSV De Feijenoorder om het plan te steunen, is een significant hogere bijdrage aan de spelersbegroting dan de opbrengsten die bij de vernieuwbouwplannen zijn gepresenteerd. En dat tegen acceptabele risico’s voor Feyenoord. Dit criterium is al maanden geleden gedeeld en overlegd met Feyenoord City. Het beeld dat nu aan het ontstaan is, brengt de supportersvereniging daarom in een lastige positie.

Vernieuwbouwplannen zijn niet aan de orde, maar wij willen wel graag een plan dat voldoet aan de door ons opgestelde criteria. Ons belang is een zo groot mogelijke toename van de spelersbegroting van Feyenoord.

Het Feyenoord City plan kost 200 miljoen euro meer dan het BAM renovatieplan. Om dat verschil te compenseren dient er een veel hogere omzet gedraaid te worden. Daarvoor is de gebiedsontwikkeling nodig, komt er meer horeca en is er bijvoorbeeld een attractie bedacht.

Dat betekent meer en toegenomen risico’s om het stadion te kunnen betalen terwijl er minder overblijft. We hebben in februari gesproken met Feyenoord City over de plannen. We hebben daarbij ook inzage gekregen in de onderbouwing. Op de vragen die we stellen, krijgen we uitgebreide antwoorden terug.

In de komende gesprekken met Feyenoord City willen we verder ingaan op de opbrengsten voor het spelersbudget, ook in verhouding tot eerdere plannen. We zullen ze vragen ons te helpen door onderbouwd uit te leggen, waarom de huidige plannen meer opleveren dan de voorgaande vernieuwbouwplannen.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de FSV De Feijenoorder!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”https://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2017/03/bestuur_los.pdf”]Hand in Hand, maart 2017 – Van de bestuurstafel![/button]

Van het bestuur, februari 2017

Elke maand verschijnt in het officiële Hand in Hand magazine van FSV De Feijenoorder het artikel van de Bestuurstafel. In het artikel worden de leden van FSV De Feijenoorder op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Huisstijl FSV De Feijenoorder

De afgelopen weken na de fusie is er hard gewerkt aan het doorvoeren van een nieuwe huisstijl. FSV De Feijenoorder kan met trots het nieuwe logo presenteren:
FSV-De-Feijenoorder-logo-def-01


Social Media en de website

De link naar de website is aangepast naar: www.defeijenoorder.nl
De vereniging heeft de Social media kanalen samengevoegd en zal hier updates, nieuwsartikelen en verenigingsnieuws plaatsen:
Facebook: DeFeijenoorder
Twitter: DeFeijenoorder
Instagram: defeijenoorder

FSV De Feijenoorder hoopt u als volger te mogen begroeten.


1908-Evenementen

Het zal u niet ontgaan zijn dat FSV De Feijenoorder volop in beweging is. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de 1908-Evenementen. De vereniging organiseert elke maand een activiteit waar leden met korting aan kunnen deelnemen. Voorbeelden hiervan zijn de 1908-Professor Feyenoord quiz, 1908-Partybussen, 1908-Darttoernooi en de 1908-Bingo. Voor de georganiseerde busreis vanuit het Noorden/Oosten naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht zijn bijvoorbeeld nog enkele plaatsen beschikbaar. Naast de geplande activiteiten is de vereniging bezig om een verzamelbeurs te organiseren. Zodra hier meer nieuws over is, ontvangt u hiervan een bericht.


Henk Schouten

Henk Schouten

Zoals u wellicht vernomen heeft, is oud speler Henk Schouten ernstig ziek. FSV De Feijenoorder heeft contact gehad met de familie en Henk Schouten zelf. De vraag hierbij was; hoe kan de vereniging de man eren die op 2 april 1956 maar liefst negen doelpunten tegen de Volewijckers maakte. Het idee kwam al snel om een special te maken over deze markante Feyenoorder. Het resultaat mag er zijn; 16 pagina’s met foto’s, anekdotes, moppen en bijzondere verhalen van en over Henk Schouten. Exclusief voor de hoofdleden van FSV De Feijenoorder. Voor de special heeft Henk Schouten samen met zijn kleinkinderen en aanhang, een fotoshoot gemaakt in De Kuip. Gerard Meijer maakte de dag compleet door een rondleiding te geven, waarbij uiteraard het “kamertje” van Gerard Meijer niet ontbrak. Het bestuur wil alle mensen bedanken die aan de special hebben meegewerkt en op korte termijn een collectors item hebben gecreëerd.


Dirk Kuyt Foundation

FSV De Feijenoorder is een trotse Corporate Partner van de Dirk Kuyt Foundation. FSV De Feijenoorder heeft het afgelopen kwartaal fondsen geworven en vrijwilligers aangedragen bij de Dirk Kuyt Foundation. Op de oproep in ons magazine om Regio Ambassadeurs te werven, kwamen voldoende aanmeldingen binnen. Daarnaast hebben de leden van FSV De Feijenoorder geld gedoneerd, waarmee de Dirk Kuyt Foundation activiteiten kan organiseren en ondersteunen. De komende tijd zullen er nog meer activiteiten worden georganiseerd door FSV De Feijenoorder voor de Dirk Kuyt Foundation.


BVO overleg

Op maandag 16 januari heeft het bestuur overleg gehad met de directie van onze club. Er is gesproken over de voortgang van Feyenoord City en gevraagd hoe de directie aankijkt tegen de plannen. Ook hebben we vragen gesteld over het uitnodigingsbeleid van de nieuwjaarsreceptie. Aanleiding hiervoor was het besluit van de club om de leden van de Feyenoord Supportersraad (FSR) uit te nodigen. Echter onze vaste vrijwilligers van bijvoorbeeld het sfeerteam of zelfs onze medewerkers waren niet welkom. De club heeft aangegeven dat het op de receptie altijd al erg druk is en richting komend jaar hier weer opnieuw naar te zullen kijken. Het bestuur heeft aangegeven evenementen voor supporters samen met de club te willen organiseren. Feyenoord heeft aangegeven hier open voor te staan. Daar zijn we als vereniging blij mee, want dat biedt kansen om ook samen wat moois op touw te zetten. Ook is er gesproken over wat de club nog wil met Normalisatie en Voetbal 2020, nadat ze niet aanwezig was bij de evaluatie.


Nieuwe leden Feyenoord supportersraad

Op verzoek van de supportersvereniging hebben twee supporters, Simon en Peter, zich opgeworpen om als brug tussen de vereniging en de raad te fungeren. Het doel hiervan is om meer betrokkenheid te creëren. FSV De Feijenoorder is beide heren hiervoor erkentelijk. Van deze samenwerking heeft FSV De Feijenoorder direct gebruikgemaakt door Simon en Peter te betrekken bij het zoeken naar nieuwe leden, met als doel een aantal vrijgekomen plekken op te vullen. Hier is met elkaar veel tijd in gestoken. Zo was er op 25 januari een leuke sessie op Varkenoord, waar een aantal kandidaat-leden de kans heeft gekregen zich te presenteren.


Vitesse – Feyenoord

Helaas ligt Feyenoord na een pijnlijke nederlaag in Arnhem uit de beker. Een wedstrijd waar op voorhand veel over te doen was, maar die we uiteindelijk niet snel genoeg kunnen vergeten. FSV De Feijenoorder heeft direct na de loting contact gezocht met diverse partijen, waaronder de Supportersvereniging van Vitesse en de club. Het doel was te vragen om meer kaarten voor Feyenoord-supporters. Zelfs wethouder Adriaan Visser liet via Twitter weten te hopen op een vol stadion en deed de toezegging te zullen pleiten voor meer kaarten. Het mocht helaas allemaal niet helpen. Vitesse bleek niet bereid meer kaarten af te staan dan het aantal supporters dat in het uitvak past, een gemiste kans. Tegelijkertijd koos Vitesse er wel voor eigen supporters in de gelegenheid te stellen 4 kaarten te kopen met 1 (seizoen)card. Iets waarvan we weten dat het doorverkoop van kaarten aan Feyenoord- supporters in de hand werkt. In het stadion deden zich helaas enkele opstootjes voor, waarbij op momenten de benadering van stewards van Vitesse en aanwezige politieagenten te wensen over liet. De supportersvereniging baalt van de opstootjes en vraagt zich hardop af of de keuzes die nu gemaakt zijn, passen bij de normalisatie waar partijen altijd beweren naar te streven.


Vragen Feyenoord City

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder heeft de afgelopen periode, sinds de publicatie van de haalbaarheidsstudie over Feyenoord City op 30 november 2016, gebruikt om de plannen te bestuderen. Een van de belangrijkste criteria voor succes is: wat levert het uiteindelijk op voor de spelersbegroting van Feyenoord.

Op de aandeelhoudersvergadering van Stadion Feijenoord op 13 december werden daarover een aantal slides gepresenteerd. Op deze slides viel te zien dat de doelstelling van de club is om de spelersbegroting met 40% te doen groeien door het nieuwe stadion. In de zogenaamde base case, volgens Feyenoord City een conservatieve raming, wordt deze ambitie pas na 2030 gehaald.

Naast de base case is er ook een optimistischere case, de management case, waar de ambitie de eerste jaren al wordt gehaald en de spelersbegroting daarna verder toeneemt. Vanuit de club krijgen we signalen dat de spelersbegroting wel kan verdubbelen. Het is voor ons nog de vraag waar dat op is gebaseerd.

De in opdracht van de gemeente uitgevoerde second opinion van Brink Management / Advies, baseert zich op de base case. In de base case moet het stadion al een omzet draaien van maar liefst 120 miljoen euro (Stress scenario nieuw stadion). Het onderzoeksbureau voorziet in een verslechtering van 6,2 miljoen euro.

Dat zou betekenen dat de bijdrage aan het spelersbudget vanuit het stadion wel eens flink kan tegenvallen. Voor FSV De Feijenoorder zijn bovenstaande feiten lastig met elkaar te vereenzelvigen. Bij de bijdrage aan het spelersbudget zijn mogelijke extra’s zoals premies uit Europees voetbal, extra merchandising verkoop of betere sponsorcontracten, niet opgenomen.

Naast vragen over de opbrengstenkant heeft de FSV ook vragen over de risico’s. Zo eist de gemeente bijvoorbeeld, dat wanneer er een nieuw stadion wordt gebouwd, er ook iets met De Kuip moet gebeuren. Als de plannen voor de herontwikkeling van De Kuip niet lukken, is het niet ondenkbaar dat De Kuip gesloopt moet worden. Wat de consequenties precies zijn is lastig te doorgronden, maar dat deze en andere risico’s binnen Feyenoord City geen positief effect op de spelersbegroting zullen hebben, is duidelijk.

Om een beter gevoel bij de plannen te krijgen, heeft de vereniging de afgelopen tijd verzocht inzage te krijgen in de niet openbare stukken, bijvoorbeeld over de exploitatie. Dat moet ons in staat stellen de plannen beter te beoordelen. De projectgroep van Feyenoord City staat daar niet onwelwillend tegenover maar heeft eind januari nog geen toestemming van de opdrachtgevers, Feyenoord en Stadion Feijenoord. Dat maakt het voor FSV De Feijenoorder lastig om voortgang te maken. Een goed plan steunen we graag maar we kunnen geen plan steunen op basis van alleen aannames, we missen de onderbouwing en hebben al een aantal stadionplannen zien mislukken.

FSV De Feijenoorder is ook benieuwd naar jouw mening. Heb je ook vragen over de stadionplannen? Of heb je vragen over dit stuk? Stel die dan aan de supportersvereniging zodat we ze mee kunnen nemen in de gesprekken met Feyenoord City.

We hebben de leden van de Feyenoord Supportersraad (FSR) verwezen naar de haalbaarheidsstudie en hen gevraagd hetzelfde te doen. Dat sluit aan bij ons doel om de FSR actief te betrekken bij de activiteiten van de vereniging en helpt bij het zo breed mogelijk onder supporters inventariseren van vragen.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de FSV De Feijenoorder!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”https://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2017/02/bestuurspag-Feb17-1.pdf”]Hand in Hand, februari 2017 – Van de bestuurstafel![/button]

Van het bestuur, januari 2017

Elke maand verschijnt in het officiële Hand in Hand magazine van FSV De Feijenoorder het artikel van de Bestuurstafel. In het artikel worden de leden van FSV De Feijenoorder op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Evaluatie stuurgroep op de Stip

Op 21 november is de Stuurgroep op de Stip geëvalueerd. Zoals in de vorige Hand in Hand viel te lezen, kwamen er de nodige pijnpunten aan de oppervlakte. Feyenoord heeft duidelijk een zeer slechte verhouding met een deel van de achterban. De Gemeente vond het een interessante avond en was blij dat er in ieder geval met elkaar gesproken werd. Zij zetten daarom in op een vervolg in het eerste kwartaal van 2017. Op de avond heeft de gemeente de toezegging dat het verslag openbaar wordt gedeeld met de aanwezigen. Bij de evaluatie was Feyenoord niet aanwezig, ondanks dat een tiental data als mogelijke overlegmomenten was voorgesteld. De club heeft in het verleden meermalen aangegeven van mening te zijn dat de supportersvereniging bij deze belangrijke besprekingen aanwezig moet zijn. FSV De Feijenoorder zet dit onderwerp op de agenda voor het overleg met de club, om duidelijk te krijgen of en hoe de club verder wil met voetbal 2020 en normalisatie.


Reis naar Manchester United – Feyenoord

ManchesterOp 24 november speelde Feyenoord op Old Trafford tegen Manchester United. Het sportieve resultaat was teleurstellend. Maar voor de duizenden meegereisde Feyenoord-supporters was het een gedenkwaardige reis. FSV De Feijenoorder organiseerde een charter en een busreis. Deze reizen zijn vlekkeloos verlopen. De vereniging tracht bij iedere Europese uitwedstrijd een reis te organiseren, zodat leden deze kunnen bijwonen.


Staan op de trappen

Op 29 november vond er opnieuw een gesprek plaats tussen Feyenoord en een groep supporters van Vak S over het staan op de trappen. In een eerder overleg werd gesproken over de behoeften van de supporters. In dit overleg werd al gerichter gesproken over het aanbrengen van railseats op bepaalde vakken. Het bestuur van FSV De Feijenoorder was op hetzelfde moment uitgenodigd bij een gesprek met Feyenoord City over een onderbouwing van de stadionplannen, waarover een dag later een persconferentie gehouden zou worden en was daarom niet aanwezig.


Overleg Feyenoord City

toelichting plannen voor Feyenoord City

In dit overleg kregen we een presentatie van Feyenoord City. Daarbij werd de stand van zaken behandeld. Hierbij kwam meer inhoudelijke informatie op tafel. Ieder onderwerp werd toegelicht door iemand die daarvoor verantwoordelijk was, zoals Social Return, Financieel, Stadionontwikkeling. De volgende ochtend stond de perspresentatie gepland, waarbij meer informatie zou worden gepubliceerd. Feyenoord City heeft aan FSV De Feijenoorder gevraagd om aanwezig te zijn en een reactie te geven, zodat deze kon worden meegenomen in de persberichten. De vereniging heeft aangegeven ervoor te willen waken om de suggestie te wekken, onderdeel van Feyenoord City te zijn. Ook omdat nog onvoldoende is toegelicht waarom dit het beste plan voor de toekomst van Feyenoord is en wat het effect is voor het spelersbudget. Wel ontvingen we een overzicht van een geïndexeerd spelersbudget in percentages, vertaald naar de toekomst. Maar hierin stonden geen exacte bedragen en ook de onderbouwing van de cijfers ontbrak. Als de vereniging een standpunt inneemt, willen we dat met vertrouwen richting onze leden kunnen doen. Op dat punt zijn we momenteel nog niet.


Feyenoord Supportersraad

Op 30 november vond de Feyenoord Supportersraad plaats. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door FSV De Feijenoorder. Op deze avond is teruggeblikt op de organisatie van de inmiddels gespeelde Europese wedstrijden. Ook is er gesproken over de enquête die is gehouden onder supporters van Feyenoord, over de plannen van Feyenoord City. De raad vond de vragen misleidend en de uitkomsten werden geïnterpreteerd op een wijze die de ingeslagen richting rechtvaardigen. De raad heeft zich inhoudelijk niet uitgesproken over de plannen van Feyenoord City, maar sprak teleurstelling uit dat er niet op integere wijze onderzoek is gedaan naar de mening van de achterban.

Verder is stilgestaan bij een aantal afzonderlijke vragen van raadsleden, bijvoorbeeld over de financiële situatie van Feyenoord, de rol van de RvC en over de samenstelling en werkvormen van de Supportersraad zelf.


Fusie FSV en vereeniging De Feijenoorder een feit!

Op 3 december zijn bij de notaris de laatste benodigde handtekeningen gezet om de fusie tussen de FSV en Vereeniging de Feijenoorder te bekrachtigen. Dit wilden we graag voor de Algemene Ledenvergadering afronden. De komende tijd wordt onder andere gewerkt aan een beleidsplan, een nieuwe huisstijl en de integratie van website en social media accounts.


Sfeergroep in gesprek met Feyenoord City

Op 3 december publiceerde onze sfeergroep een bericht, waarin ze uitlegden dat unieke sfeerverhogende kenmerken in het nieuwe stadion niet terug zouden komen, op basis van door Feyenoord City verstrekte informatie. Zij zijn daarover op 7 december in gesprek gegaan met Feyenoord City na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de VASF. Deze elementen staan nu nog nadrukkelijker op de agenda van Feyenoord City. Het bestuur van FSV De Feijenoorder betrekt een afvaardiging van de sfeergroep erbij op het moment dat de ontwerpfase daar is.


Algemene ledenvergadering FSV De Feijenoorder

Op 7 december vond de Algemene Ledenvergadering van de vereniging plaats. Hierbij is Gijs van Delft herkozen als algemeen bestuurslid. Secretaris Wouter van Yperen trad af en werd ter plaatse bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. Zijn functie wordt overgenomen door Eduard Cachet. Eduard had – overigens net als Dez Veth – door de fusie van de verenigingen een plek als algemeen bestuurslid. Maar omdat bestuursleden op functie worden verkozen, diende er voor Eduard ook te worden gestemd.


Aandeelhoudersvergadering stadion Feijenoord

Op 13 december vond de Algemene Aandeelhouders Stadion Feijenoord plaats. Tijdens deze vergadering werd vanzelfsprekend ook uitgebreid gesproken over de plannen van Feyenoord City. Het voorstel over het zitplaatsrecht in het nieuwe stadion werd uiteindelijk niet in stemming gebracht, omdat de aanwezige aandeelhouders nog teveel vragen hadden over de plannen van Feyenoord City, de effecten voor het spelersbudget en de risico’s die genomen worden. Men vond het onverstandig om te stemmen over het zitplaatsrecht, terwijl er nog weinig te zeggen valt over de slagingskans van de realisatie van een nieuw stadion.

Zet een streep door discriminatie
Discriminatie

Op 14 december werd een initiatief gestart om discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Hierbij werd symbolisch een streep gezet door discriminatie. Ook het Supporterscollectief Nederland steunt de campagne.
Bestuurslid Remco Ravenhorst was namens het Supporterscollectief aanwezig bij de lancering van de campagne. FSV De Feijenoorder steunt het initiatief omdat we geloof hebben in de verbindingskracht van voetbal. Voetbal is voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, ras of geaardheid.


Bekerloting Vitesse – Feyenoord

Op 15 december werd Feyenoord gekoppeld aan Vitesse. De wedstrijd wordt op 26 januari afgewerkt in Arnhem. Direct werd duidelijk dat er veel interesse onder Feyenoord-supporters is om deze wedstrijd bij te wonen. FSV De Feijenoorder heeft Feyenoord gevraagd om extra kaarten. En daarbij de uitkomst snel en duidelijk bekend te maken.  Inmiddels is bekend geworden dat er voor Feyenoord-supporters 1200 kaarten beschikbaar zijn. Ondanks dat het 200 kaarten meer zijn dan Vitesse verplicht is af te staan, is het resultaat teleurstellend.


Sfeeractie in het kader van de Hartstichting

17-12-2016: Voetbal: Feyenoord-Vitesse: Rotterdam Foto: Edwin VerheulMedio november werd FSV De Feijenoorder benaderd of de sfeergroep wilde meewerken aan een campagne van de Hartstichting om vrijwilligers te trekken. Feyenoord, Opel, de Hartstichting én FSV De Feijenoorder hebben zich gezamenlijk hard gemaakt voor dit goede doel. Bij de opkomst van de spelers veranderde De Kuip heel even in een zee van harten, toen duizenden supporters de vellen tijdens de opkomst omhooghielden. Maar liefst 38000 vellen zijn voor de sfeeractie gebruikt, waaruit 36 harten tevoorschijn kwamen. 30 vrijwilligers zijn twee dagen aan de slag geweest om de sfeeractie tot een succes te maken.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de FSV De Feijenoorder!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”http://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2017/01/HiH-5-bestuurstafel.pdf”]Hand in Hand, januari 2017 – Van de bestuurstafel![/button]

Aangepaste openingstijden kantoor FSV De Feijenoorder

Zilvervloot sfeeractie voor de wedstrijd Feyenoord - Sevilla

In verband met de feestdagen is het kantoor van FSV de Feijenoorder gesloten van
27 december 2016 t/m 1 januari 2017.

Ook telefonisch is FSV De Feijenoorder niet bereikbaar op bovengenoemde data. U kunt ons een e-mail sturen via info@feyenoordnet.nl

FSV De Feijenoorder wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Kantoor FSV De Feijenoorder