Van het bestuur, mei 2017

0
1906

Dit mooie magazine kennen jullie allemaal. Maar FSV De Feijenoorder is meer dan het magazine. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Sfeeracties

16-04-2017: Voetbal: Feyenoord-FC Utrecht: Rotterdam Foto: Edwin VerheulHet sfeerteam van FSV De Feijenoorder is volop in beweging. Bij de wedstrijd Feyenoord – PSV is het startsein gegeven voor een langlopende sfeeractie. Op het nummer “Feyenoord we houden van die club” volgt er bijna elke wedstrijd een zin uit het refrein van het nummer ingezongen door de spelersselectie in 1992. De vereniging ontvangt veel positieve reacties naar aanleiding van de sfeeracties. Goed nieuws, mede door u als lid kan de vereniging deze acties organiseren. Van elk lidmaatschap vloeit een deel van de contributie naar het sfeerteam dat vrijwillig en op positieve wijze het team ondersteunt.


Evenementen

Rinus Isra+½l 12 jaar Legioenfeest

FSV De Feijenoorder heeft op zaterdag 8 april 2017 een Legioensfeest georganiseerd. De Legioenzaal bestond in april twaalf jaar en de vereniging heeft dit gevierd met de 12e man. In de middag kwamen er honderdvijfentwintig Kameraadjes en Jongerenleden spandoeken spuiten en kon er een Cheerleader clinic gevolgd worden. Na afloop zijn de kinderen met hun spandoek in De Kuip op de foto gegaan. Tussendoor was er tijd om een Feyenoord-cupcake te proeven. In de Legioenzaal hingen foto’s van de zaal door de jaren heen. Aan het einde van de middag kwam Rinus Israël zijn boek IJzeren Rinus signeren en in de avond was er de Legioenparty. In mei staat het laatste event van het seizoen gepland, namelijk het Groene Haas voetbaltoernooi. Het bestuur hoopt je bij het Groene Haas voetbaltoernooi te kunnen begroeten.


Schermen in De Kuip bij Excelsior Rotterdam – Feyenoord

Feyenoord speelt op 7 mei 2017 op Woudenstein de kampioenswedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. Vanwege de geringe capaciteit van stadion Woudestein, zullen veel supporters geen kaart kunnen kopen. Als alternatief worden er TV-schermen in De Kuip geplaatst. Hierdoor kunnen supporters de wedstrijd samen en op een unieke manier beleven. Het plaatsen van schermen in De Kuip vergde veel voorbereiding en afstemming. FSV De Feijenoorder is bij alle vergaderingen voor het schermenproject aanwezig geweest en juicht het definitief plaatsen van de schermen toe.

Noot: bij het schrijven van dit artikel was nog niet bekend, dat bij winst op Excelsior ook de huldiging in De Kuip zal plaatsvinden. FSV De Feijenoorder is niet betrokken bij de totstandkoming van dit besluit.


Busreis vanuit het Noorden/Oosten naar De Kuip

FSV De Feijenoorder heeft voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht een bus vanuit het Noorden/Oosten naar De Kuip laten rijden. Vijfenzestig supporters reisden af naar De Kuip en zagen Feyenoord met 2-0 winnen. FSV De Feijenoorder wil in de toekomst meer bussen laten rijden vanuit verschillende hoeken van het land. Wil je meehelpen om een busreis te organiseren? Stuur dan een e-mail naar [email protected].


Dirk Kuyt Foundation

Dirk Kuyt Foundation

FSV De Fejenoorder heeft op zondag 9 april 2017 namens De Dirk Kuyt Foundation hardgelopen voor het goede doel. Vier leden van de vereniging hebben samen tweeënveertig kilometer en honderdvijfennegentig meter afgelegd in de Business Estafette Marathon. Op 3 juni 2017 organiseert de Dirk Kuyt Foundation de Kampioenendag op het complex van Quick Boys. Een nationaal sportevenement voor sporters met een lichamelijk of verstandelijke beperking. Er komen achthonderd sporters naar de Kampioenendag. De entree is gratis, dus kom een kijkje nemen!


FSV De Feijenoorder: geen ‘ja’ tegen Feyenoord City

De Supportersvereniging is niet overtuigd dat dit plan het beste is voor Feyenoord.

FSV De Feijenoorder zegt geen ‘ja’ tegen de plannen voor Feyenoord City. Op donderdag 20 april 2017 zou de gemeenteraad een besluit nemen over Feyenoord City, maar er is meer tijd nodig om de plannen te bestuderen. Op donderdag 11 mei 2017 neemt de Rotterdamse gemeenteraad een besluit over de plannen voor Feyenoord City. FSV De Feijenoorder is gevraagd steun te geven, met name aan het plan voor een nieuw stadion voor de club. De vereniging kan die steun voor de plannen met de huidige inzichten niet geven.

De vereniging heeft zich van meet af aan het standpunt gesteld, dat zij wil dat Feyenoord een financieel gezonde organisatie is en blijft. Met alle faciliteiten die bijdragen aan sportief succes. Het stadion moet een zo groot mogelijke impuls geven aan het spelersbudget en supporters moeten zich er thuis voelen.

Vanuit dit vertrekpunt heeft de vereniging gekeken naar de plannen voor Feyenoord City. Dat hebben wij gedaan met de expertise die wij in huis hebben, maar hebben ook gebruik gemaakt van expertise uit ons netwerk. De vereniging wil de beste, meest gezonde optie voor Feyenoord en geeft daaraan graag haar onvoorwaardelijke steun. Die steun moet helpen bij het realiseren van draagvlak voor besluiten die genomen gaan worden en is daarmee, zoals onderschreven door de Rotterdamse politiek, in belang van alle betrokken partijen.

Spelersbudget, voetbalstadion en normalisatie

Bij het beoordelen van de plannen voor een nieuw stadion heeft FSV De Feijenoorder zich gericht op de volgende drie aspecten:

Spelersbudget, dat met een nieuw stadion significant hoger moet liggen dan bij renovatie en dan dat van de directe concurrenten. Daarbij moeten de financiële risico’s beperkt blijven. Het stadion mag nooit een blok aan het been van de club worden.

Voetbalstadion; het stadion moet een voetbalstadion zijn met veel ruimte voor sfeer en beleving. De lat ligt hoog, De Kuip die hierom wordt geroemd, is niet te evenaren.

Normalisatie; er moeten stappen gemaakt worden zodat supporters in de toekomst op een plezierige manier naar het stadion komen en de wedstrijden kunnen bezoeken. Dit is ook voor diverse politieke partijen een belangrijk punt. Gedurende de twee jaar dat er aan de stadionplannen is gewerkt, is hierop weinig vooruitgang geboekt.

Te veel onzekerheden

Feyenoord City heeft ons in de vele gesprekken onvoldoende kunnen overtuigen dat dit stadionplan het beste is voor de club. Zo zijn twijfels omtrent de groei in spelersbudget onvoldoende weggenomen.

De verwachte groei in spelersbudget is gering ten opzichte van de verhoudingsgewijs grote investeringen en risico’s. Er zijn drie cases uitgewerkt en in de meest aannemelijke case is het zeer de vraag of Feyenoord haar concurrenten Ajax en PSV bij kan halen, laat staan inhalen.

Er loopt nog een aanvullend onderzoek naar het spelersbudget. Waar het Feyenoord City plan Feyenoord kan brengen, is onduidelijk.

De club zou calculaties hebben waaruit blijkt dat bij het vorige renovatieplan (BAM plan) de spelersbegroting niet met 20 miljoen per seizoen zou stijgen. Maar zelfs dat renovatie de club financieel in gevaar zou brengen. Er is nog geen inzage gegeven in deze nieuwe en alternatieve feiten.

Daarmee is aan de belangrijkste criteria niet voldaan. Wij kunnen steun aan Feyenoord City niet aan onze achterban verkopen, als we trouw blijven aan de criteria die we aan het begin van het traject hebben gecommuniceerd én gedeeld met Feyenoord City.

Om meer vertrouwen in de plannen te krijgen moet Feyenoord City ervoor zorgen dat bij opening van het stadion het prijspeil van nu, een spelersbudget van meer dan 32,5 miljoen euro wordt gegarandeerd.

Tot slot, ook mobiliteit is voor ons een belangrijk punt. Feyenoord City komt met doelstellingen waarin staat, dat supporters op een andere manier naar het stadion moeten komen. Minder met de auto en meer met het openbaar vervoer. Dat kan supporters veel extra reistijd gaan kosten. Supporters mogen niet de dupe worden van mobiliteitsdoelstellingen! Bovendien zijn de mobiliteitsdoelstellingen erg ambitieus gesteld.

Het standpunt van de vereniging is gecommuniceerd in de week waarin in de gemeente nog volop is gediscussieerd over Feyenoord City. Het belang van een hoog spelersbudget is mede door toedoen van de FSV De Feijenoorder prominenter op de agenda gekomen. Ook is er extra onderzoek naar gedaan door het onderzoeksbureau Hypercube. De uitkomsten daarvan zijn op het moment van schrijven van dit artikel net bekend bij het projectbureau van Feyenoord City. We blijven als vereniging in gesprek met Feyenoord City en zullen ons laten informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Als de planning zo blijft zoals die nu is, heeft de gemeente waarschijnlijk bij uitkomen van ons blad al een besluit genomen.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de FSV De Feijenoorder!

Hand in Hand, mei 2017 – Van de bestuurstafel!

-Advertentie- Word lid van FSV De Feijenoorder