Wie wordt de nieuwe voorzitter van FSV De Feijenoorder?

0
4063

Wim van Merkensteijn treedt eind 2018 af als voorzitter van FSV De Feijenoorder. Bij zijn aantreden gaf Wim al aan de functie voor een periode van drie jaar te bekleden. Die periode is nu bijna voorbij.

FSV De Feijenoorder is daarom op zoek naar een opvolger. Leden kunnen zich kandidaat stellen voor de bestuursfunctie van voorzitter bij onze mooie vereniging.

De bestuursleden die deel blijven uitmaken van het huidige bestuur zijn bereid om de opengevallen plaats in het dagelijks bestuur in te vullen, maar stellen de plek van voorzitter graag beschikbaar voor de meest geschikte kandidaat.

Wil je je aanmelden als kandidaat of heb je vragen over de functie? Mail dan naar [email protected].

Beschrijving organisatie

Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder heeft ruim 17.000 leden met een budget van € 550.000. Tien keer per jaar verschijnt ons magazine ‘Hand in Hand’, dat door een groep van zo’n 20 vrijwilligers wordt gemaakt.

De vereniging financiert en organiseert de sfeeracties rond de wedstrijden. De sfeeracties worden door onze vrijwilligers bedacht en uitgewerkt.

Een ander team van vrijwilligers houdt zich bezig met het ontwerpen van merchandising. Dit zijn artikelen die via de fanshops verkocht worden. Voor deze activiteit is een aparte entiteit opgericht, die onder verantwoordelijkheid valt van het dagelijks bestuur van de vereniging. In totaal zijn er ruim 200 vrijwilligers betrokken bij de vereniging.

Op het kantoor van FSV De Feijenoorder, naast de Kuip, zijn twee vaste medewerkers werkzaam en er is de ambitie om dit team uit te breiden naar drie medewerkers. Deze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en zijn het eerste aanspreekpunt voor onze leden en relaties. Het bestuur houdt toezicht en stuurt deze medewerkers aan.

Zeer regelmatig is er overleg met stakeholders van de vereniging, zoals medewerkers/leiding van Feyenoord, Stadion Feijenoord, de gemeente Rotterdam, de Rotterdamse en landelijke politiek, politie, KNVB, Sportclub Feyenoord, (potentiële) sponsors van de FSV en andere supportersverenigingen en -groepen.

FSV De Feijenoorder heeft een samenwerking met Feyenoord betreffende ‘De Kameraadjes’. ‘De Kameraadjes’ is een initiatief geweest van FSV De Feijenoorder en deze vereniging is omarmd door Feyenoord.

FSV De Feijenoorder is een financieel zeer gezonde vereniging met veel ambitie. Onze doelstelling is om te groeien in ledental. Om deze doelstelling te realiseren moet het aantrekkelijk zijn om lid te worden en blijven van onze vereniging. Dit kan door te zorgen voor een goede informatievoorziening, belangenbehartiging, het organiseren van activiteiten en het starten van ledenvoordeelcampagnes.

Wat wordt er van je verwacht?

Kandidaten moeten weten wat er leeft onder de Feyenoordsupporters en grote betrokkenheid hebben met Feyenoord.

Minimaal één keer per maand is er in de avonduren een bestuursvergadering op het kantoor van de vereniging. De taken binnen het bestuur zijn verdeeld en zo wordt van ieder bestuurslid gevraagd, op basis van expertise, om beschikbaar te zijn voor overleg over een bepaald thema. Dit betreft overleg met externe partijen en vrijwilligersgroepen en kan op werkdagen plaatsvinden.

Het bestuur houdt toezicht op eerder genoemde medewerkers en stuurt deze aan. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van één van de bestuursleden. Dit bestuurslid moet tijdens kantooruren met enige regelmaat aanwezig kunnen zijn op het kantoor van FSV De Feijenoorder.

Ben jij lid van FSV De Feijenoorder en denk jij een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van voorzitter of wil je meer informatie hebben? Stuur dan een mail naar [email protected].

De werkzaamheden voor de vereniging zijn onbezoldigd.

Het zittende bestuur zal een selectie maken van kandidaten die zij geschikt achten en hen vervolgens uitnodigen voor een gesprek. Naast geschiktheid wordt er ook gekeken naar diversiteit binnen het bestuur. Feyenoord is van iedereen, FSV De Feijenoorder is er voor iedereen en het bestuur moet een afspiegeling zijn van het legioen. Bestuursleden worden na goedkeuring door de aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering aangesteld.

Wil je niet in het bestuur, maar wel als vrijwilliger je bijdrage leveren aan de sfeeractiviteiten, ons magazine ‘Hand in Hand’ of heb je leuke ideeën voor merchandising-artikelen? We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Laat het ons weten door een kort mailtje te sturen naar: [email protected].

De voorzitter van FSV De Feijenoorder…

 • Is het boegbeeld van de vereniging en toont leiderschap;
 • Neemt het voortouw bij het bepalen van de strategische koers;
 • Ziet toe op de effectiviteit en efficiency van de organisatie;
 • Zit (bestuurs)vergaderingen en de Algemene Ledenvergadering voor;
 • Onderhoudt externe contacten;
 • Staat de media te woord.

Competenties

 • Netwerken
 • Bruggen bouwen
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichte instelling
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Benaderbaar voor de leden
 • Commercieel, aanvoelen waar kansen liggen
 • Goede sociale vaardigheden, contactuele eigenschappen en analytisch vermogen

 

-Advertentie- Word lid van FSV De Feijenoorder